Create your CV - It only takes a few seconds

Kinh Doanh jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 12 jobs
Hệ Thống Big C Việt Nam
Đồng Nai
5.000.000 VNĐ một tháng
 • 1 năm, lĩnh vực quản trị kinh doanh hoặc quản lý đơn hàng….
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Kinh nghiệm & kiến thức chuyên môn:
 • Quản lý hồ sơ, tâm lý khách hàng.
Hệ Thống Big C Việt Nam
Đồng Nai
 • Quản lý kết quả kinh doanh:
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Tối ưu hóa doanh số, lãi, tồn kho, thất thoát và các chi phí khác.
 • Quản lý quan hệ với khách hàng.
Hệ Thống Big C Việt Nam
Đồng Nai
 • Quản lý tài chính (quản lý kết quả kinh doanh, tổ chức kiểm kê định kỳ.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, hoặc có kinh…
Hệ Thống Big C Việt Nam
Đồng Nai
4.730.000 VNĐ một tháng
 • Kiến thức về các sản phẩm kinh doanh tại siêu thị.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng.
 • Tham gia hỗ trợ nhận hàng khi được yêu cầu.
Hệ Thống Big C Việt Nam
Đồng Nai
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Nhân viên quầy có nhiệm vụ cung ứng đầy đủ hàng hoá trên toàn bộ mặt bằng kinh doanh của quầy và đảm bảo phục vụ khách hàng mua…
HỆ THỐNG BIG C VIỆT NAM
Đồng Nai
4.800.000 VNĐ một tháng
 • 4,800,000 Vnđ Month Kinh nghiệm:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 0-1 năm.
 • Nhân viên quầy có nhiệm vụ cung ứng đầy đủ hàng hoá trên toàn bộ mặt bằng kinh doanh của quầy và…
Hệ Thống Big C Việt Nam
Đồng Nai
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, thương mại, quản trị kinh doanh...
 • Quản lý tài chính (quản lý kết quả kinh doanh, tổ chức kiểm kê định kỳ).
HỆ THỐNG BIG C VIỆT NAM
Đồng Nai
 • Quản lý kết quả kinh doanh:
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1-2 năm.
 • 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong ngành hàng thực phẩm hoặc…
Hệ Thống Big C Việt Nam
Đồng Nai
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, thương mại, quản trị kinh doanh, nhà hàng khách sạn...
 • Hiểu rõ ngành bán lẻ, và đặc thù sản phẩm, có tố chất người làm…
HỆ THỐNG BIG C VIỆT NAM
Đồng Nai
4.473.000 VNĐ một tháng
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1-2 năm.
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp trong các lĩnh vực liên quan đến kiểm tra chất lượng sản phẩm thực phẩm,…