Kinh Doanh jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 159 jobs
Giáo Dục Đại Dương
Phú Yên +3 locations
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Tìm kiếm, giới thiệu đến học viên các khoá học phù hợp.
 • Chăm sóc học viên, quản lý học viên bằng hệ thống phần mềm của Ocean Edu,…
Giáo Dục Đại Dương
Gia Lai +9 locations
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Tìm kiếm, giới thiệu đến học viên các khoá học phù hợp.
 • Chăm sóc học viên, quản lý học viên bằng hệ thống phần mềm của Ocean Edu,…
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội +11 locations
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Quản lý lớp học và học viên.
 • Trợ giảng và trợ giúp cho giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy.
Giáo Dục Đại Dương
Bắc Ninh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Tìm kiếm, giới thiệu đến học viên các khoá học phù hợp.
 • THU NHẬP VÀ CHẾ ĐỘ ĐƯỢC HƯỞNG.
Giáo Dục Đại Dương
Bắc Ninh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Tìm kiếm, giới thiệu đến học viên các khoá học phù hợp.
 • Chăm sóc học viên, quản lý học viên bằng hệ thống phần mềm của Ocean Edu,…
Giáo Dục Đại Dương
Gia Lai +1 location
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • kinh nghiệm làm kế toán thu chi ít nhất 6 tháng trở lên.
 • Căn cứ vào Quy định thu – Quy định chi của doanh nghiệp kế toán lập…
Giáo Dục Đại Dương
Bắc Ninh +12 locations
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Tổ chức khai giảng lớp học.
 • Quản lý lớp học và học viên.
 • THU NHẬP VÀ CHẾ ĐỘ ĐƯỢC HƯỞNG.
Giáo Dục Đại Dương
Bắc Ninh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Tìm kiếm, giới thiệu đến học viên các khoá học phù hợp.
 • Chăm sóc học viên, quản lý học viên bằng hệ thống phần mềm của Ocean Edu,…
Giáo Dục Đại Dương
Bắc Ninh
17.000.000 VNĐ một tháng
 • Lên Kế hoạch kinh doanh và quản lý đội nhóm kinh doanh hoàn thành mục tiêu doanh số hiệu quả.
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nam +3 locations
20.000.000 VNĐ một năm
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm quản lý trong ngành giáo dục;
 • Tổ chức triển khai tiếp thị khách hàng mục tiêu nhằm đảm bảo mục…