Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 443 jobs
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Bán Lẻ/Cửa Hàng,Tư Vấn Bán Hàng,Tư Vấn Doanh Nghiệp (B2B).
 • Gọi điện thoại ra ngoài theo danh sách có sẵn của Viettel để tư…
 • Ưu tiên những nhân sự đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm nhập khẩu.
 • Thuyết trình tốt và xử lý các tình huống trong kinh doanh.
 • �Không yêu cầu kinh nghiệm (Do được hướng dẫn trước khi làm chính thức).
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Chăm Sóc Khách Hàng,Tổng Đài Viên,Tư Vấn Bán Hàng,Tư…
 • kinh nghiệm về hỗ trợ/chăm sóc khách hàng là một lợi thế.
 • Tốt nghiệp Các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học (ưu tiên ứng viên học chuyên ngành kinh tế).
 • Ưu tiên những nhân sự đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm nhập khẩu.
 • Thuyết trình tốt và xử lý các tình huống trong kinh doanh.
 • kinh nghiệm về hỗ trợ/chăm sóc khách hàng là một lợi thế.
 • Tốt nghiệp Các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học (ưu tiên ứng viên học chuyên ngành kinh tế).
 • Ưu tiên những nhân sự đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm nhập khẩu.
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, thuyết trình tốt và xử lý các tình…
 • kinh nghiệm về hỗ trợ/chăm sóc khách hàng là một lợi thế.
 • Tốt nghiệp Các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học (ưu tiên ứng viên học chuyên ngành kinh tế).
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Bán Lẻ/Cửa Hàng,Tư Vấn Bán Hàng,Tư Vấn Doanh Nghiệp (B2B).
 • Gọi điện thoại ra ngoài theo danh sách có sẵn của Viettel để tư…
 • Không yêu cầu kinh nghiệm.
 • Cam kết không áp doanh số.
 • Hệ thống thưởng minh bạch theo doanh số, có cơ chế bảo vệ bậc lương khi giảm năng suất tạm thời.