Kinh Doanh jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Đồng Nai (undo) CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VINPRO (undo) undo all
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 12 jobs
 • Cạnh Tranh Month Kinh nghiệm:
 • Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh và Thương Mại Dịch Vụ Vinpro đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 0-1 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Cạnh Tranh Month Kinh nghiệm:
 • Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh và Thương Mại Dịch Vụ Vinpro đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 0-1 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Cạnh Tranh Month Kinh nghiệm:
 • Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh và Thương Mại Dịch Vụ Vinpro đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 0-1 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Cạnh Tranh Month Kinh nghiệm:
 • Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh và Thương Mại Dịch Vụ Vinpro đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 0-1 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Không yêu cầu kinh nghiệm.
 • Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh và Thương Mại Dịch Vụ Vinpro đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1-2 năm.
 • Cạnh Tranh Month Kinh nghiệm:
 • Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh và Thương Mại Dịch Vụ Vinpro đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 0-1 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh và Thương Mại Dịch Vụ Vinpro đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1-2 năm.
 • 1-2 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Cạnh Tranh Month Kinh nghiệm:
 • Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh và Thương Mại Dịch Vụ Vinpro đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 0-1 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh và Thương Mại Dịch Vụ Vinpro đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1-2 năm.
 • 1-2 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh và Thương Mại Dịch Vụ Vinpro đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1-2 năm.
 • 1-2 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.