Create your CV - It only takes a few seconds

Kiểm Toán Và Thẩm Định Giá Việt Nam 06/01/2020 jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Thực Tập Xây Dựng

KIỂM TOÁN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM 06/01/2020
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Kiểm tra dự toán, khối lượng, hồ sơ nghiệm thu công trình.
  • Thu nhập điều kiện làm việc:
  • Số 49 Bùi Đình Túy, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP.
» Create your CV - It only takes a few seconds