Create your CV - It only takes a few seconds
Page 5 of 5,843 jobs
CÔNG TY TNHH INDOWOODS VIỆT NAM
Bình Dương
12.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm soát chất lượng của các máy tại công đoạn định hình.
 • Bình Dương Sản Xuất Đồ Gỗ Quản Lý Hệ Thống Chất Lượng Thiết Bị Đo Lường Kiểm Soát Chất Lượng Đọc Bản…
Bao Bì Biên Hòa
Bình Dương
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm từ đầu vào, quá trình sản xuất, đến đầu ra khách hàng.
 • Đảm bảo chất lượng sản phẩm đối với khách hàng.
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HOA BAN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm soát, đánh giá chất lượng đầu vào, đưa ra các biện pháp xử lý kịp thời khi sản phẩm không đạt tiêu chuẩn.
 • Hỗ trợ bộ phận tư vấn.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
Đồng Nai
 • Chuyên viên Kiểm soát Chất lượng Nguyên liệu Đầu vào (IQC).
 • Có kiến thức về kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng nguyên liệu đầu vào và kiến thức chung về…
PARAMAX CORPORATION
Bình Dương
 • Kiểm soát và quản lý tiêu chuẩn kiểm tra, hướng dẫn kiểm tra.
 • Báo cáo chất lượng định kỳ hàng tuần.
 • Thiết lập tiêu chuẩn kiểm tra căn cứ theo bản vễ, tiêu chí…
Vĩnh Xuân
Bình Dương
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý - kiểm soát chất lượng sản xuất thùng carton.
 • Sắp xếp triển khai kế hoạch sản xuất thùng carton.
 • Thống kê báo cáo kế hoạch sản xuất thùng carton.
CÔNG TY CỔ PHẦN TMS THƯƠNG MẠI
Đắk Lắk
 • Website tìm việc làm 123job cập nhật tin Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng cách đây lúc 2019-12-19 20:00:02.
 • 16 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên Viên…
Công ty TNHH HJ Corp VINA
Bắc Ninh
 • Tư vấn cho Ban giám đốc những giải pháp kiểm soát được hiệu quả Chất Lượng sản phẩm làm ra.
 • Lập các kế hoạch, báo cáo kiểm tra Chất Lượng sản phẩm.
Công Ty TNHH SX TM DV Huyền Cò
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham gia xây dựng và duy trì hệ thống chất lượng của công ty, đảm bảo cho hệ thống chất lượng được vận hành một cách tốt nhất.
 • Điều tra các kết quả ngoại chuẩn.
Công ty TNHH Selim Electronics
Bình Dương
 • Thực hiện kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất để kiểm tra sự tuân thủ của nhà điều hành sản xuất, quản lý chất lượng sản xuất theo hướng dẫn làm việc,…