Create your CV - It only takes a few seconds

Kiểm Soát Chất Lượng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 5,849 jobs
Pacific Wood
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm tra chất lượng phôi gỗ;
 • Kiểm tra chất lượng, Thực phẩm, Lâm nghiệp.
 • Quản lý chất lượng (QA / QC).
 • Quản lý và kiểm tra chất lượng sản phẩm Cửa gỗ, Nội thất…
CÔNG NGHIỆP KINGTEC VIỆT NAM
Bình Dương
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Hiểu về yêu cầu chất lượng và xử lý vấn đề với khách hàng.
 • Kiểm tra và thực thi các cơ chế quản lý hành chánh, nhân sự của nhà máy sản xuất theo…
DINH DƯỠNG NUTRIKING
Hà Nội
 • Quản lý chất lượng (QA / QC).
 • Xây dựng hướng dẫn kiểm tra các tiêu chí về quản lý chất lượng tại bộ phận sản xuất.
 • Hóa chất / Sinh hóa / Thực phẩm.
SUMIKA ELECTRONIC MATERIALS VIỆT NAM
Bắc Ninh
 • Kiểm soát chất lượng sản phẩm, nguyên vật liệu.
 • Quản lý chất lượng (QA / QC).
 • Lập, theo dõi tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, nguyên vật lệu.
CÔNG TY CỔ PHẦN POWER GATE VIỆT NAM
Hà Nội
 • Theo dõi và kiểm tra chất lượng sản phẩm.
 • Website tìm việc làm 123job.vn cập nhật tin Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng Sản Phẩm - Fresher Tester / QA (Đào Tạo 100…
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐÔNG THIÊN PHÚ
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham mưu xây dựng quy chế, quy định, quy trình kiểm soát, chính sách kiểm soát và tổ chức công tác kiểm soát toàn Tập đoàn.
 • Ghi nhận số liệu kế toán;
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm soát các chứng từ hạch toán;
 • Hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát, phê duyệt các giao dịch do Giao dịch viên chuyển đến;
 • Nữ cao từ 1m58, Nam cao từ 1m68 trở lên.
Tnhh Sản Xuất May Mặc Cương Tấn Phát
Đồng Nai
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Phối hợp với phòng Tài chánh kế toán kiểm soát số liệu lượng hàng tồn kho;
 • Phối hợp với các Trưởng phòng, quản lý liên quan kiểm soát kế hoạch, số lượng khi đặt…
Cổ Phần Công Nghệ GetFly Việt Nam
Hà Nội
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Phối hợp cùng design để chỉnh sửa nội dung video, kiểm soát chất lượng video, đẩy lên youtube và viết mô tả.
 • Viết bài theo thông điệp và yêu cầu hàng tháng,…
IN LEE LABEL VINA
Bình Dương
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm soát và chịu trách nhiệm về việc chất lượng gia công, in ấn và các ấn phẩm của công ty theo đúng thiết kế được phê duyệt.
 • Có kinh nghiệm về thiết kế.