Kiểm Soát Chất Lượng jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Khánh Hòa (undo)
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 28 jobs
Hải Vương Group
Khánh Hòa
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện, duy trì yêu cầu cảu hệ thống các chương trình kiểm soát quản lý chất lượng nhằm đảm bảo chất lượng của sản phẩm và hồ sơ lưu trữ các chương trình…
 • Thực hiện, duy trì yêu cầu cảu hệ thống các chương trình kiểm soát quản lý chất lượng nhằm đảm bảo chất lượng của sản phẩm và hồ sơ lưu trữ các chương trình…
Hải Vương Group
Khánh Hòa
 • Thực hiện, duy trì yêu cầu cảu hệ thống các chương trình kiểm soát quản lý chất lượng nhằm đảm bảo chất lượng của sản phẩm và hồ sơ lưu trữ các chương trình…
Tổng công ty Khánh Việt
Khánh Hòa
 • Chất Lượng (QA/QC),Dệt May/Da Giày.
 • Kiểm soát dây chuyền và công đoạn, kiểm tra trước xuất hàng tại nhà máy của nhà cung cấp nhằm đảm bảo quy trình sản xuất và…
Chuỗi Thực Phẩm TH
Khánh Hòa
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý chi phí bằng cách kiểm soát hàng tồn kho và hoạt động hàng ngày của cửa hàng.
 • Hóa chất / Sinh hóa / Thực phẩm.
 • Cam Lộc, TP Cam Ranh, Khánh Hòa.
HẢI VƯƠNG GROUP
Khánh Hòa
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện, duy trì yêu cầu cảu hệ thống các chương trình kiểm soát quản lý chất lượng nhằm đảm bảo chất lượng của sản phẩm và hồ sơ lưu trữ các chương trình…
Tài Chính MB Shinsei
Khánh Hòa
 • Tổ chức các buổi thăm viếng các điểm giới thiệu dịch vụ để đánh giá chất lượng dịch vụ của nhân sự MC, thông qua đó kiểm soát các hành vi gian lận nội bộ (nếu…
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ ĐỊA CHẤT U.P.G.C
Khánh Hòa
 • Cân đối tài chính, kiểm soát thu chi.
 • Quản lý, tổ chức, kiểm soát tốt dòng tiền.
 • Lập các báo cáo về thuế đối với cơ quan nhà nước.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Forio Nha Trang
Khánh Hòa
 • Kiểm tra, kiểm soát được giá bán và chi phí của bộ phận quản lý.
 • Hỗ trợ điều phối, kiểm soát hàng tồn kho của bộ phận.
 • Phối hợp với các bộ phận:
Tổng công ty Khánh Việt
Khánh Hòa
 • Tiến hành thực hiện và kiểm soát hệ thống các quy trình, tiêu chuẩn, hướng dẫn… để đảm bảo sản phẩm sản xuất ra đạt chất lượng và tiêu chuẩn theo yêu cầu.