Create your CV - It only takes a few seconds

Kiểm Soát Chất Lượng jobs

Sort by: relevance - date
Page 5 of 66 jobs
Hải Lâm HD
Hải Dương
 • Kiểm soát chất lượng đầu vào và đầu ra;
 • Hướng dẫn các thành viên có liên quan trong việc kiểm soát chất lượng hàng và thực hiện các quy trình trong tài liệu…
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG THĂNG LONG
Hải Dương
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Kiểm soát toàn bộ các chi phí liên quan đến hoạt động bán hàng tại khu vực phụ trách.
 • Đảm bảo toàn bộ các chỉ tiêu và kết quả hoạt động kinh doanh cho khu vực…
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Theo dõi sản lượng sản xuất trong ca để có các điểu chỉnh hợp lý nhằm đạt được kế hoạch sản xuất, yêu cầu chất lượng và giảm thiểu tổn thất.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
HỆ THỐNG ANH NGỮ QUỐC TẾ OCEAN EDU CÔNG TY CỔ PHẦN...
Hải Dương
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • 7)Đánh giá học viên, quản lý chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn.
 • 2)Theo dõi, kiểm soát tình hình học tập của học viên khi đến với Ocean Edu.
Hải Lâm HD
Hải Dương
 • Kiểm soát chất lượng hàng hóa từ lúc sản xuất tới lúc giao khách hàng.
 • Kiểm tra kích thước sản phẩm so với tiêu chuẩn kỹ thuật, bản vẽ và mẫu sống…..
Việc làm tiếng Nhật
Hải Dương
 • Kiểm tra chất lượng sản phẩm, quản lý kho đàm phán với khách hàng về thời gian giao hàng.
 • Phối hơp với đội sản xuất, kiểm soát tiến độ công việc theo tuần,…
Hải Dương
 • Quản lý, chăm sóc và phát triển danh mục khách hàng của phân khúc/tiểu phân khúc thuộc MSME, SME, quản lý chất lượng cung cấp sản phẩm dịch vụ cung cấp khách…
Việc làm tiếng Nhật
Hải Dương
 • Có kinh nghiệm về quản lý chất lượng 5 năm trở lên, đặc biệt làm trong các công ty sản xuất.
 • Tập hợp dữ liệu về chất thải.
 • Xác nhận các mẫu, dụng cụ đo lường.
Việc làm tiếng Nhật
Hải Dương
 • Thực hiện quy trình ISO, kiểm soát chất lượng, xử lý claim.
 • Kiểm soát và thực hiện kế hoạch sản xuất theo dự toán.
 • Quản lý tồn kho và tính giá thành sản phẩm.
Thép Hòa Phát Hải Dương
Hải Dương
 • Kiểm soát chất lượng, chủng loại, số lượng vật tư nhập kho;
 • Giám sát chất lượng, tiến độ công tác lắp đặt mới, sửa chữa thiết bị của các nhà thầu thi công;