Create your CV - It only takes a few seconds

Kiểm Soát Chất Lượng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 25 jobs
ICS Việt Nam
Hải Dương
 • Kiểm soát chất lượng sản phẩm.
 • Quản lý chất lượng (QA / QC).
 • Tham gia xây dựng và hoàn thiện các quy trình chung theo tiêu chuẩn ISO.
 • Toàn thời gian cố định.
May Tinh Lợi
Hải Dương
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc trực tiếp dưới sản xuất, kiểm soát chất lượng trong chuyền may / bộ phận cutting;
 • Quản lý chất lượng (QA / QC).
 • Công việc có tính hấp dẫn cao;
Tnhh Sangshin Vietnam Electronics
Hải Dương
 • Xây dựng kế hoạch kiểm tra cho từng NVL đầu vào nhằm đảm bảo kiểm soát được chất lượng NVL trước khi đưa vào sản xuất.
 • Quản lý chất lượng (QA / QC).
Công Ty Tnhh Ics Việt Nam
Hải Dương
 • Kiểm soát chất lượng sản phẩm.
 • Vì thế, công ty đảm bảo rằng sản phẩm có chất lượng bên ngoài lẫn bên trong tốt hơn.
 • CÔNG TY TNHH ICS VIỆT NAM.
 • Trực tiếp kiểm soátkiểm tra chứng từ bán hàng, các khoản mục tiền, các khoản chi phí, các khoản công nợ, công cụ dụng cụ, kiểm soátkiểm tra hàng hóa…
Suntel Vina
Hải Dương
 • Phối hợp điều chỉnh quy trình kiểm soát chất lượng cho phù hợp khi áp dụng những tiêu chuẩn mới.
 • Quản lý chất lượng (QA / QC).
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
KẾT CẤU THÉP VÀ THIẾT BỊ NÂNG VIỆT NAM
Hải Dương
 • + Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ,….
 • Kiểm soát công tác theo dõi, giám sát lao động và giải quyết chế độ chính sách, thực hiện chế độ…
Chế Xuất Sợi Thép Dusco Vina
Hải Dương
 • Quản lý kiểm soát chất lượng sản phẩm trong các nhà máy.
 • Quản lý chất lượng (QA / QC).
 • Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Cấp trên.
Arion Electric Việt Nam
Hải Dương
 • Lập và triển khai, kiểm soát kế hoạch sản xuất.
 • Đảm bảo hàng hóa được sản xuất đúng tiến độ, đạt tiêu chuẩn về chất lượng và nằm trong ngân sách cho phép.
CÔNG TY TNHH RISUNTEK VIỆT NAM
Hải Dương
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Trưởng phòng quản lý chất lượng chịu trách nhiệm thực hiện tất cả các họat động kiểm nghiệm, kiểm tra và giám sát về chất lượng.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ: