Create your CV - It only takes a few seconds

Kiểm Soát Chất Lượng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Nhân viên sản xuất (Nữ)

Công ty CS
Hải Dương
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Kiểm soát chất lượng sản phẩm của quy trình sản xuất.
  • Kiểm soát và đảm bảo việc tuân thủ các Quy định An toàn tại nơi làm việc.
  • Quản lý sản lượng sản xuất.

Trường phòng Dịch vụ khách hàng tại Hải Dương

Chi nhánh Hải Dương - Công ty cổ phần viễn thông F...
Hải Dương
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Đánh giá chất lượng dịch vụ;
  • Quản lý và kiểm soát hoạt động lưu trữ dữ liệu khách hàng, giải quyết khiếu nại, thu hồi công nợ, chăm sóc khách hàng chủ động…
» Create your CV - It only takes a few seconds