Kiểm Soát Chất Lượng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 75 jobs
Công Ty TNHH Masan Nutri-Science (Proconco & Anco)
Hà Nam
 • Kiểm soát ngoại quan sản phẩm trước và sau đóng gói đảm bảo phát hiện các lỗi chất lượng về màu sắc hoặc có dị vật, các bất thường chất lượng như cấu trúc, hình…
MASAN NUTRI-SCIENCE Proconco & Anco
Hà Nam
 • Kiểm soát ngoại quan sản phẩm trước và sau đóng gói đảm bảo phát hiện các lỗi chất lượng về màu sắc hoặc có dị vật, các bất thường chất lượng như cấu trúc, hình…
Công ty TNHH Samsin Vina
Hà Nam
 • Mô tả công việc - Kiểm soát quản lý tài liệu bộ phận chất lượng xưởng ép nhựa.
 • Có trên 3 năm kinh nghiệm làm việc trong bộ phận chất lượng doanh nghiệp ép nhựa.
 • Kiểm soát, phê duyệt các chứng từ giao dịch;
 • Thực hiện kiểm soát các giao dịch trực tiếp với Khách hàng và giao dịch nội bộ:
 • CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:
Công ty TNHH Samsin Vina
Hà Nam
 • Kiểm soát, quản lý nguyên liệu đầu vào và đảm bảo chất lượng đầu ra.
 • Thiết lập mục tiêu chất lượng, lập báo cáo hàng ngày đánh giá chất lượng gửi cho cấp trên…
Công Ty TNHH Samsin Vina
Hà Nam
 • Kiểm soát quản lý tài liệu bộ phận chất lượng xưởng ép nhựa.
 • Có trên 3 năm kinh nghiệm làm việc trong bộ phận chất lượng doanh nghiệp ép nhựa.
Chubutsu Việt Nam
Hà Nam
 • Kiểm soát hệ thống tiêu chuẩn về chất lượng của công ty.
 • Kiểm soát chất lượng linh kiện đầu vào của nhà cung cấp.
 • Quản lý chất lượng (QA / QC).
Jaehyun Vina
Hà Nam
 • Phối hợp với trưởng/ phó phòng KCS - HN các nhà máy trong việc kiểm soát chất lượng sản phẩm.
 • Quản lý chất lượng (QA / QC).
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
MASAN NUTRI-SCIENCE Proconco & Anco
Hà Nam
 • Quản lý chất lượng (QA / QC).
 • Kiểm soát chất lượng sản phẩm của công ty trong quá trình vận chuyển, lưu kho và bán hàng tại cửa hàng, siêu thị… theo tiêu chuẩn.
CÔNG TY TNHH MIDWAY METALS VIỆT NAM
Hà Nam
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Hôm qua # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Kiểm Soát Quy Trình Hoàn Thiện Sản Phẩm Tại Hà Nam trong ngành Thẩm định/Giám định/Quản lý chất lượng, Khác, Thẩm…