Kiểm Soát Chất Lượng jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Bắc Ninh (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 149 jobs
Công ty TNHH HJ Corp VINA
Bắc Ninh
 • Tư vấn cho Ban giám đốc những giải pháp kiểm soát được hiệu quả Chất Lượng sản phẩm làm ra.
 • Lập các kế hoạch, báo cáo kiểm tra Chất Lượng sản phẩm.
CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á AFOTECH
Bắc Ninh
 • Chỉ ra các điểm cần kiểm soát chất lượng.
 • Kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào và kiểm tra chất lượng thành phầm đầu ra.
 • Quản lý chất lượng (QA / QC).
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TONMAT
Bắc Ninh
 • Kiểm soát chất lượng sản phẩm, giám sát, phân tích chất lượng sản phẩm, quy trình sản xuất.
 • Kiến thức cơ bản về hóa chất, gia công trong lĩnh vực hóa chất.
Công ty TNHH V-Honest
Bắc Ninh
 • Đảm bảo sản phẩm được kiểm soát 100% chất lượng khi chuyển đến khách hàng.
 • Nắm vững quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm.
 • Có thể đánh giá chất lượng sản phẩm.
Công Ty TNHH ICSN Tech Việt Nam
Bắc Ninh
 • Đảm bảo chất lượng trong nhà máy - đảm nhận nhiệm vụ giám sát, đo lường việc thực hiện các tiêu chuẩn chất lượng đề ra.
 • Có kinh nghiệm chất lượng ít nhất 1 năm.
HCD Group
Bắc Ninh
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát thành phẩm, sản phẩm hoàn thiện của nhà máy.
 • Thực hiện việc kiểm tra nguyên vật liệu nhập vào kho sản xuất.
HRchannels.com
Bắc Ninh
 • Kiểm soát đánh giá chất lượng và phản hồi của khách hàng.
 • Hỗ trợ giám đốc bộ phận thiết lập và kiểm soát hệ thống chất lượng nhà máy.
 • Từ 30 tuổi trở lên.
HRchannels.com
Bắc Ninh
 • Kiểm soát đánh giá chất lượng và phản hồi của khách hàng.
 • Hỗ trợ giám đốc bộ phận thiết lập và kiểm soát hệ thống chất lượng nhà máy.
 • Từ 30 tuổi trở lên.
Công ty TNHH HJ Corp VINA
Bắc Ninh
 • Có kỹ năng lập kế hoạch và kiểm soát kế hoạch tốt.
 • Phối hợp tiến hành các hoạt động đảm bảo chất lượng và tốc độ sản xuất, giao hàng của sản phẩm.
Tnhh V-Honest
Bắc Ninh
 • Kiểm tra chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn, chất lượng yêu cầu của bản vẽ, yêu cầu của công ty.
 • Báo cáo chất lượng hàng tháng.