Kiểm Soát Chất Lượng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 194 jobs
Công Ty TNHH Masan Nutri-Science (Proconco & Anco)
Đồng Nai
 • Đảm bảo việc kiểm tra chất lượng cho nguyên liệu, phụ liệu, thành phẩm và kiểm soát quá trình được tuân thủ theo quy định trong hệ thống quản lý chất lượng.
Masan MEATLife - CTy MNS Meat Hà Nam
Đồng Nai
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Đảm bảo việc kiểm tra chất lượng cho nguyên liệu, phụ liệu, thành phẩm và kiểm soát quá trình được tuân thủ theo quy định trong hệ thống quản lý chất lượng.
Công ty TNHH Kuehne + Nagel
Đồng Nai
 • Mô tả công việc - Kiểm soát chất lượng mặt hàng đầu vào dựa trên những chứng từ, bản vẽ, chứng chỉ….
 • Khám sức khỏe định kỳ Yêu cầu công việc - Kinh nghiệm từ 1…
Đồng Nai
 • Chuyên viên Kiểm soát Chất lượng Nguyên liệu Đầu vào (IQC).
 • Có kiến thức về kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng nguyên liệu đầu vào và kiến thức chung về…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Đồng Nai
 • Thiết lập quy trình kiểm soát chất lượng cho quá trình sản xuất.
 • Chất Lượng (QA/QC),Cơ Khí,Cơ Điện.
 • Cải thiện chất lượng nội bộ.
 • Thu thập thông tin chất lượng.
MASAN NUTRI-SCIENCE Proconco & Anco
Đồng Nai
 • Đảm bảo việc kiểm tra chất lượng cho nguyên liệu, phụ liệu, thành phẩm và kiểm soát quá trình được tuân thủ theo quy định trong hệ thống quản lý chất lượng.
Virbac Việt Nam
Đồng Nai
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ cấp trên trong báo cáo phân tích xu hướng của VEMP, MMP, Chất lượng sản phẩm, Báo cáo vấn đề chất lượng, cập nhật hệ thống Dữ liệu Đảm bảo chất lượng và…
SCHAEFFLER VIETNAM CO. LTD
Đồng Nai
 • Ý thức về chất lượng.
 • Website tìm việc làm 123job cập nhật tin QA Inspector / Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng cách đây lúc 2020-01-24 02:20:02.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Đồng Nai
 • Thiết lập quy trình kiểm soát chất lượng cho quá trình sản xuất.
 • Cải thiện chất lượng nội bộ.
 • Thu thập thông tin chất lượng.
 • Quản lý tài liệu bộ phận QC.
LIXIL
Đồng Nai
 • Sử dụng chu trình PDCA để kiểm soát, cải tiến chất lượng.
 • Kiểm soát và theo dõi các điều kiện sản xuất trên line, xây dựng line mới.
 • Số lượng tuyển 5 người.