Kiểm Soát Chất Lượng jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Contract (undo) Ðà Nẵng (undo) undo all
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 2 jobs
Nhà Tuyển Dụng HR An-coop
Ðà Nẵng
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
  • Quản lý chặt chẽ và kiểm soát danh sách đầu mối liên lạc với các NCC hàng, các Đơn đặt hàng và các mặt hàng cung ứng cho toàn hệ thống cửa hàng.
Nhà Tuyển Dụng Tuấn Trần
Ðà Nẵng
5.000.000 VNĐ một tháng
  • 2.Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng - Kiểm Soát Chất Lượng (QC Nam ).
  • Đảm bảo kiểm soát chất lượng hàng hóa đầu vào, đầu ra, hạn chế lỗi trong làm hàng, tiến độ sản…

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds