Kiểm Soát Chất Lượng jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Việc làm tiếng Nhật (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 119 jobs
Việc làm tiếng Nhật
Đồng Nai
 • Có kinh nghiệm QA (hệ thống kiểm soát chất lượng).
 • Dong Nai Nhân viên QA N2 Staff Quản lý chất lượng.
 • Thực hiện các công việc khác liên quan đến phòng chất…
Việc làm tiếng Nhật
Bình Dương
 • Kiến thức về kiểm soát chất lượng thống kê (biểu đồ kiểm soát chất lượng, kiểm tra thống kê khả năng xử lý, tiêu chí kiểm tra lấy mẫu, v.v.).
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý chất lượng, kiểm soát chất lượng cũng như độ chính xác của tất cả các chi tiết, vật liệu, quy trình sản xuất và các vấn đề liên quan khác.
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý chất lượng, kiểm soát chất lượng cũng như độ chính xác của tất cả các chi tiết, vật liệu, quy trình sản xuất và các vấn đề liên quan khác.
Việc làm tiếng Nhật
Bình Dương
 • Chịu trách nhiệm giám sát và kiểm tra mẫu, công bố chất lượng sản phẩm, kiểm soát phê duyệt cho chất lượng hàng xuất.
 • Tiếng Nhật (N2 hoặc tương đương).
Việc làm tiếng Nhật
Hà Nội
 • Đảm bảo đúng kế hoạch, kiểm soát và duy trì chất lượng sản phẩm trên từng công đoạn.
 • Quản lý chất lượng hàng may mặc.
 • Tiếng Nhật (N2 hoặc tương đương).
Việc làm tiếng Nhật
Đồng Nai
 • Dong Nai QC Manager Non-Japanese Leader Quản lý chất lượng.
 • Hiểu biết về các tiêu chuẩn chất lượng của dự án.
 • Để kiểm soát nguyên liệu đầu vào, đảm bảo theo kịp…
Việc làm tiếng Nhật
Hưng Yên
 • Phối hợp với đội ngũ nhân viên để kiểm soát chất lượng sản phẩm từ khâu sản xuất đến xuất hàng.
 • Quản lý tài liệu và chất lượng sản phẩm của nhà cung cấp.
Việc làm tiếng Nhật
Bình Dương
 • Thực hiện quản lý, kiểm soát chất lượng, kiểm tra vận hành máy phân tích.
 • Đảm bảo qui trình quản lý chất lượng tuân theo tiêu chuẩn ISO.
Việc làm tiếng Nhật
Đồng Nai
 • Tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm từ ngoại quan, kích cỡ cho đến chất lượng bên trong đúng theo quy chuẩn được đề ra.
 • Biết tiếng Nhật là lợi thế.