Kiểm Soát Chất Lượng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 18 jobs
TG VINA ARKS
Bình Định
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm soát hoạt động sản xuất.
 • Loại công việc Quản lý chất lượng (QA/QC).
 • Mô tả công ty Công ty buôn bán sản phẩm gỗ,chủ yếu là ván ép.
 • Báo cáo tiến độ sản xuất.
TG VINA ARKS
Bình Dương
8.000.000 - VNĐ18.000.000 VNĐ một tháng
 • Loại công việc Quản lý chất lượng (QA/QC).
 • Kiểm soát tiến độ công việc của thành viên trong nhóm, điều phối công việc cho nhân viên trong nhóm.
TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý các dữ liệu sản xuất và kiểm soát quá trình sản xuất theo tiêu chuẩn.
 • Kết hợp với các phòng ban khác đưa ra các biện pháp nhằm cải tiến chất lượng và…
TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý các dữ liệu sản xuất và kiểm soát quá trình sản xuất theo tiêu chuẩn.
 • Kết hợp với các phòng ban khác đưa ra các biện pháp nhằm cải tiến chất lượng và…
TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý các dữ liệu sản xuất và kiểm soát quá trình sản xuất theo tiêu chuẩn.
 • Kết hợp với các phòng ban khác đưa ra các biện pháp nhằm cải tiến chất lượng và…
TG VINA ARKS
Đồng Nai
14.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một năm
 • Làm việc với tư cách là biên phiên dịch trong bộ phận kiểm soát sản xuất và kiểm soát chất lượng.
 • Có kinh nghiệm biên phiên dịch trong các khâu như kiểm soát…
TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ23.000.000 VNĐ một năm
 • Kiểm soát hợp đồng, mua, đặt hàng (giao hàng, số lượng, chất lượng).
 • Mô tả công ty Công ty thiết kế, marketing website.
 • Quận 3, Hồ Chí Minh.
TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ23.000.000 VNĐ một năm
 • Kiểm soát hợp đồng, mua, đặt hàng (giao hàng, số lượng, chất lượng).
 • Mô tả công ty Công ty Nhật thiết kế/marketing website.
 • Quản lý, bán sản phẩm trên website.
TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ23.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm soát hợp đồng, mua, đặt hàng (giao hàng, số lượng, chất lượng).
 • Mô tả công ty Công ty thiết kế, marketing website.
 • Quản lý, bán sản phẩm trên website.
TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm soát chất lượng thành phẩm.
 • Phối hợp với các phòng ban liên quan để cải thiện các vấn đề về chất lượng, kỹ thuật, hiệu suất.
 • Nhà Bè, Hồ Chí Minh.