Kiểm Soát Chất Lượng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 37 jobs
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Theo dõi công tác Kiểm soát tín dụng, Kiểm soát tuân thủ và Phòng chống tham nhũng của các đơn vị.
 • Kiểm tra định kỳ công tác Kiểm soát tín dụng và tuân thủ tại…
Hà Nội
 • Tài chính/ Ngân hàng/ Kiểm toán.
 • Giám đốc Quản trị Hiệu quả & MIS MIS Giám đốc MIS Giám đốc Kiểm soát MIS.
 • Giám sát, hỗ trợ và chịu trách nhiệm về chất lượng,…
Hà Nội
 • Giám đốc Kiểm soát hệ thống văn bản Giám đốc Pháp chế Kiểm soát hệ thống văn bản.
 • Quản lý nhân sự của Kiểm soát hệ thống văn bản;
 • Năng lực (Kiến thức, Kỹ năng):
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý tín dụng và kiểm soát rủi ro.
 • Đảm bảo Chất lượng dịch vụ cung cấp tới khách hàng tại Chi nhánh.
 • Triển khai/ phối hợp cùng các đơn vị Hội sở trong công…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý tín dụng và kiểm soát rủi ro.
 • Đảm bảo Chất lượng dịch vụ cung cấp tới khách hàng tại Chi nhánh.
 • Triển khai/ phối hợp cùng các đơn vị Hội sở trong công…
Hà Nội
 • Thực hiện nhanh chóng,kịp thời, chính xác yêu cầu từ các CN/PGD, đảm bảo đạt được chất lượng dịch vụ cao, phù hợp tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của ngân hàng.
Hà Nội
 • Quản lý chất lượng danh mục (nhận diện rủi ro tiềm tàng, dấu hiệu cảnh báo sớm, các ngưỡng kiểm soát...);
 • Quản lý danh mục khách hàng hiện hữu (về doanh số,…
Vĩnh Phúc
 • Quản lý, chăm sóc và phát triển danh mục khách hàng của phân khúc/tiểu phân khúc thuộc MSME, SME, quản lý chất lượng cung cấp sản phẩm dịch vụ cung cấp khách…
Hà Nội
 • Thực hiện theo định hướng tự động hóa tối đa các bước vận hành và thiết lập các chốt kiểm soát các điểm chưa tự động.
 • Chuyên viên Giám sát và Quản trị ứng dụng.
Hà Nội
 • Đầu mối quản lý mối quan hệ giữa khách hàng với SeABank, đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng trong và sau bán hàng đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng…