Create your CV - It only takes a few seconds

Kiểm Soát Chất Lượng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 38 jobs

Khối Vận hành - Chuyên viên Giám sát thi công

Hà Nội
 • Đầu mối phối hợp với các phòng ban chức năng liên quan, tổ chức nghiệm thu về kỹ thuật, chất lượng, khối lượng thi công;
 • CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN.

Trưởng nhóm Giao dịch viên - Quảng Nam (Hội An) new

Quảng Nam
 • Tổ chức, quản lý và giám sát các hoạt động chăm sóc khách hàng theo quy định, quy trình và đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ SeABank.
 • Phương thức nộp hồ sơ:

Trưởng nhóm Giao dịch viên - Quảng Ngãi

Quảng Ngãi
 • Tổ chức, quản lý và giám sát các hoạt động chăm sóc khách hàng theo quy định, quy trình và đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ SeABank.
 • Phương thức nộp hồ sơ:

Giám đốc Chi nhánh - Quảng Nam (Hội An) new

Quảng Nam
 • Quản lý tín dụng và kiểm soát rủi ro.
 • Đảm bảo Chất lượng dịch vụ cung cấp tới khách hàng tại Chi nhánh.
 • Triển khai/ phối hợp cùng các đơn vị Hội sở trong công…

Giám đốc Chi nhánh - Thái Bình

Thái Bình
 • Quản lý tín dụng và kiểm soát rủi ro.
 • Đảm bảo Chất lượng dịch vụ cung cấp tới khách hàng tại Chi nhánh.
 • Triển khai/ phối hợp cùng các đơn vị Hội sở trong công…

Trưởng nhóm Giao dịch viên - Cái Nước, Cà Mau

 • Ưu tiên những kiểm soát viên kế toán.
 • Kiểm soát mọi hoạt của Trưởng phòng KHCN và Giám đốc Chi nhánh;
 • Báo cáo trực tiếp với trưởng phòng KHđộng giao dịch kế…

(TP. Hồ Chí Minh) Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp new

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý, chăm sóc và phát triển danh mục khách hàng của phân khúc/tiểu phân khúc thuộc MSME, SME, quản lý chất lượng cung cấp sản phẩm dịch vụ cung cấp khách…

Giám đốc Dịch vụ Khách hàng - Quảng Nam (Hội An) new

Quảng Nam
 • Tổ chức, quản lý và giám sát các hoạt động chăm sóc khách hàng theo quy định, quy trình và đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ SeABank.
 • Phương thức nộp hồ sơ:

Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Khách hàng... new

Quảng Nam
 • Đầu mối quản lý mối quan hệ giữa khách hàng với SeABank, đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng trong và sau bán hàng đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng…

Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Chi nhánh Nghệ An

Nghệ An
 • Đầu mối quản lý mối quan hệ giữa khách hàng với SeABank, đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng trong và sau bán hàng đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng…

Trưởng nhóm Giao dịch viên - Khu vực Hà Nội

Hà Nội
 • Tổ chức, quản lý và giám sát các hoạt động chăm sóc khách hàng theo quy định, quy trình và đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ SeABank:
 • Quyền lợi về đào tạo:

Trưởng nhóm Giao dịch viên - HCM (Quận 3; Quận 7; Quận Tân B... new

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ưu tiên những kiểm soát viên kế toán.
 • Kiểm soát mọi hoạt của Trưởng phòng KHCN và Giám đốc Chi nhánh;
 • Báo cáo trực tiếp với trưởng phòng KHđộng giao dịch kế…

Chuyên viên Kinh doanh sản phẩm tín chấp - Khu vực Hà Nội

Hà Nội
 • Đầu mối quản lý mối quan hệ giữa khách hàng với SeABank, đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng trong và sau bán hàng đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng…

Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực Long Biên (Hà Nội)

Hà Nội
 • Đầu mối quản lý mối quan hệ giữa khách hàng với SeABank, đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng trong và sau bán hàng đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng…

Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Khách hàng... new

Quảng Nam
 • Quản lý, chăm sóc và phát triển danh mục khách hàng của phân khúc/tiểu phân khúc thuộc MSME, SME, quản lý chất lượng cung cấp sản phẩm dịch vụ cung cấp khách…

Get new jobs for this search by email