Create your CV - It only takes a few seconds

Kiểm Soát Chất Lượng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 28 jobs
Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện kiểm soát định kỳ/đột xuất công tác thẩm định TSBĐ theo phân công của Trưởng đơn vị, đảm bảo tuân thủ quy định;
 • Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả.
Ngân Hàng Quốc Dân
Thái Nguyên
 • Giám sát và kiểm soát chất lượng dịch vụ, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ theo quy định của NCB.
 • Kiểm soát và thực hiện các báo cáo cho lãnh đạo trực tiếp…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Kiểm tra chất lượng các quy trình, quy định của nghiệp vụ Quản lý chất lượng;
 • Tham gia xây dựng, kiểm soát tuân thủ và cải tiến Cam kết chất lượng, Quy trình;
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Giám sát và kiểm soát chất lượng dịch vụ, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ đối với các chức danh tại bộ phận Dịch vụ Khách hàng;
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tham gia xây dựng, kiểm soát tuân thủ và cải tiến Cam kết chất lượng.
 • Hỗ trợ các Đơn vị xây dựng, điều chỉnh cam kết chất lượng/hệ thống đo lường SLAs và thực…
Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm soát, phê duyệt các chứng từ giao dịch chính xác, kịp thời và đầy đủ;
 • Tổ chức bảo quản, lưu trữ và kiểm soát hồ sơ nghiệp vụ của Phòng giao dịch đầy đủ,…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Xây dựng quy trình, quy định, chuẩn hóa chất lượng dịch vụ;
 • Kỹ năng đàm phán thương lượng;
 • Đánh giá rủi ro của các phần mềm quan trọng, đề xuất bổ sung các biện…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Xây dựng quy trình, quy định, chuẩn hóa chất lượng dịch vụ;
 • Có năng lực lãnh đạo, tổ chức công việc, quản lý nhân sự và quản lý chất lượng dịch vụ;
Ngân Hàng Quốc Dân
Bình Dương
 • Kiểm soát, phê duyệt các chứng từ giao dịch chính xác, kịp thời và đầy đủ;
 • Tổ chức bảo quản, lưu trữ và kiểm soát hồ sơ nghiệp vụ của Phòng giao dịch đầy đủ,…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Xây dựng, kiểm soát và đánh giá hiệu quả các chiến lược marketing ngắn và dài hạn theo định hướng của NCB;
 • Đảm bảo các hoạt động tuân thủ các chính sách, quy…