Kiểm Soát Chất Lượng jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Ngân Hàng Bưu Điện Liên Việt (undo)
Location
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 79 jobs
 • Kiểm soát, phê duyệt các chứng từ giao dịch;
 • Thực hiện kiểm soát các giao dịch trực tiếp với Khách hàng và giao dịch nội bộ:
 • CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:
 • Kiểm soát, phê duyệt các chứng từ giao dịch;
 • Thực hiện kiểm soát các giao dịch trực tiếp với Khách hàng và giao dịch nội bộ:
 • CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:
 • Quản lý, kiểm soát nguồn lực.
 • Kiểm soát việc thực hiện các nghiệp vụ, phê duyệt chứng từ và duyệt trên hệ thống phần mềm các giao dịch thuộc hạn mức kiểm soát.
 • Kiểm soát viên :PGD Tân Sơn.
 • Kiểm soát, phê duyệt các chứng từ giao dịch;
 • Thực hiện kiểm soát các giao dịch trực tiếp với Khách hàng và giao dịch nội bộ:
 • Kiểm soát viên tại PGD.
 • Kiểm soát, phê duyệt các chứng từ giao dịch;
 • Thực hiện kiểm soát các giao dịch trực tiếp với Khách hàng và giao dịch nội bộ:
 • Kiểm soát, phê duyệt các chứng từ giao dịch;
 • Thực hiện kiểm soát các giao dịch trực tiếp với Khách hàng và giao dịch nội bộ:
 • CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:
 • Thực hiện kiểm tra, kiểm soát chất lượng nghiệp vụ, dịch vụ công nghệ cũng như việc tuân thủ các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng.
 • HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ.
 • Quản lý, kiểm soát nguồn lực.
 • Kiểm soát việc thực hiện các nghiệp vụ, phê duyệt chứng từ và duyệt trên hệ thống phần mềm các giao dịch thuộc hạn mức kiểm soát.
 • Kiểm soát viên (Các Phòng giao dịch).
 • Kiểm soát, phê duyệt các chứng từ giao dịch;
 • Thực hiện kiểm soát các giao dịch trực tiếp với Khách hàng và giao dịch nội…
 • Kiểm soát viên tại Phòng giao dịch Hưng Hà.
 • Kiểm soát, phê duyệt các chứng từ giao dịch;
 • Thực hiện kiểm soát các giao dịch trực tiếp với Khách hàng và giao dịch…