Kiểm Soát Chất Lượng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 42 jobs
NIC's Client
Hà Nội
 • Làm báo cáo tổng hợp về chất lượng, các điều kiện về chất lượng.
 • Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng.
 • Kiểm soát hệ thống văn bản QMS.
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng lãnh đạo và thương lượng tốt.
 • Hoàn thành và vượt trội mục tiêu so với dự toán về hiệu quả, ngân sách (doanh thu, kiểm soát chi phí, GOP, vv…), mục tiêu…
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổ chức việc kiểm tra, rà soát các code hoạt động để đảm bảo chất lượng code active.
 • Kiểm soát các hoạt động của tiến độ, chi phí, chất lượng và việc tuân thủ…
NIC's Client
Khánh Hòa
 • Lập biện pháp thi công, kế hoạch và tổ chức kiểm tra, kiểm soát theo quy định của Nhà nước.
 • Quản lý kỹ thuật, tiến độ & chất lượng công trình.
NIC's Client
Long An
 • F) Kiểm soát, báo cáo :
 • Xây dựng hệ thống kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.
 • D. Phẩm chất cá nhân.
 • A.Trình độ học vấn / chuyên môn.
NIC's Client
Long An
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Tổ chức thực hiện việc hướng dẫn tiêu chuẩn, thao tác chất lượng theo đúng yêu cầu của khách hàng và yêu cầu chất lượng của sản phẩm.
 • +84-8 3824 4988 (ext 213).
NIC's Client
Hà Nội
 • Phối hợp thực hiện đánh giá chất lượng bởi bên thứ ba.
 • Kiểm soát hệ thống của công ty theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015.
 • Ghi nhận các điểm không phù hợp.
NIC's Client
Bình Định
 • Thực hiện kiểm tra chất lượng, số lượng.
 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm từng làm việc kỹ thuật, kiểm soát chất lượng tại công ty trang trí nội, ngoại thất.
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm soát các công việc đảm bảo kế hoạch đúng tiến độ và hiệu quả.
 • Có khả năng lãnh đạo, điều hành nhóm, biết lập kế hoạch triển khai công việc, tìm kiếm và…
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Theo dõi, kiểm soát tiến độ, chi phí, chất lượng của dự án.
 • Lập báo cáo định kỳ về tiến độ và chất lượng sản phẩm.
 • Tinh thần làm việc cao, luôn sẵn sàng.