Kiểm Soát Chất Lượng jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Ky Nguyen Vang Consultants (undo)
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 53 jobs
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổ chức việc kiểm soát chất lượng sản phẩm, chất lượng nguyên liệu đầu vào.
 • Thống kê, theo dõi, cập nhật thông tin về chất lượng sản phẩm, chất lượng nguyên vật…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý và xây dựng, kiểm tra quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm.
 • Phổ biến, hướng dẫn và giám sát toàn nhân viên cấp dưới, công nhân thực hiện đúng quy…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
22.000.000 - VNĐ28.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm soát chất lượng sản phẩm:
 • Kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu:
 • Xây dựng và duy trì các bước kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, đảm bảo thỏa mãn…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
40.000.000 - VNĐ60.000.000 VNĐ một năm
 • Quản lý chất lượng dịch vụ:
 • Kiểm soát và có biện pháp chống lãng phí & thất thoát.
 • Lập kế hoạch ngân sách, quản lý & kiểm soát chặt chẽ chi phí vận hành của…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ60.000.000 VNĐ một năm
 • Kiểm soát việc tiếp nhận, bảo quản, bảo trì trang thiết bị, tài sản, cơ sở vật chất, vật dụng tại Hệ thống Cửa hàng.
 • Lập chiến lược kinh doanh.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý, kiểm soát hệ thống báo cáo và phân tích dữ liệu.
 • Đề xuất phát triển cải thiện chất lượng sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường.
 • Bất kỳ - > Mức lương:
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
50.000.000 - VNĐ60.000.000 VNĐ một năm
 • + Kiểm soát chất lượng dịch vụ nội bộ và thuê ngoài:
 • + Kiểm soát các chỉ số hoạt động, chi phí của các kho được kiểm soát ở mức tốt;
 • Toàn thời gian cố định.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý, kiểm soát hệ thống báo cáo và phân tích dữ liệu.
 • Đề xuất phát triển cải thiện chất lượng sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổ chức kiểm tra chất lượng nhân lực theo yêu cầu dự án.
 • Quản lý và kiểm soát tiến độ, kỹ thuật lắp đặt theo thiết kế, quy định và tiêu chuẩn của Công ty.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ kiểm soát chất lượng vật liệu và hàng may mặc trong các nhà máy đã được phê duyệt.
 • Hỗ trợ Giám đốc sản xuất và Giám sát QA May mặc các nhiệm vụ kiểm soát…