Create your CV - It only takes a few seconds

Kiểm Soát Chất Lượng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 15 jobs

Construction Management Assistant

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Nắm rõ quy định của nhà nước về Xây dựng và quản lý chất lượng công trình.
 • Theo dõi kiểm soát kế hoạch chi tiết thi công của các nhà thầu phù hợp kế hoạch tổng…

General Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Quảng Nam
15.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Kế hoạch tổ chức thực hiện, kế hoạch nguồn lực, kế hoạch kiểm soát tiến độ và chất lượng sản phẩm;
 • Hàng năm tham gia xây dựng mục tiêu chất lượng của Công ty và…

QC Supervisor

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
14.000.000 - VNĐ24.000.000 VNĐ một tháng
 • Triển khai và giám sát kế hoạch kiểm soát chất lượng.
 • Thống kê dữ liệu chất lượng và phân tích chất lượng.
 • Ghi nhận, đánh giá rủi ro, nguy cơ hoặc khuyết điểm…

Quality Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Bình Dương
 • Am hiểu về các quá trình kiểm soát chất lượng sản phẩm.
 • Am hiểu về các tiêu chuẩn pháp luật liên quan đến kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

QA Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Bắc Ninh
 • Kiểm soát chất lượng đầu vào, đầu ra và chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất.
 • Cố vấn cho Giám đốc nhà máy trong lĩnh vực kiểm soát, cải tiến và nâng cao…

Managing Director

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đảm bảo kiểm soát chất lượng của tất cả các khoá học liên quan đến việc thu hút khách hàng và cung cấp dịch vụ của công ty.
 • Tốt nghiệp đại học trở lên.

Supply Chain Director

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giám sát chất lượng sản phẩm đảm bảo tuân thủ các tiêu chí về chất lượng như cam kết trong hợp đồng trước khi giao hàng đến khi hàng đến nơi.

Manager of Project Department

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổ chức bố trí nhân sự kiểm soát các Ban Quản lý Dự án của chủ đầu tư về tuân thủ tiến độ, chất lượng và an toàn lao động, môi trường.
 • Toàn thời gian cố định.

Chief QC

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng, đưa ra các quy trình quản lý chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến công tác kiểm tra chất lượng, các quy trình thẩm định phương pháp kiểm…

Technical Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Duy trì và phát triển các quy trình, quy định của Công ty liên quan đến các công tác thiết kế, đấu thầu, Kiểm soát chi phí, lập biện pháp thi công và kiểm soát…

QC Team Leader

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham mưu cho BGĐ các biện pháp, tiêu chuẩn nhằm kiểm soát, nâng cao chất lượng sản phẩm.
 • Kiểm tra chất lượng sản phẩm tại các cơ sở gia công bên ngoài.

Technical Chief

Ky Nguyen Vang Consultants
Quảng Nam
 • Theo dõi và kiểm soát tồn kho đảm bảo VTPT phục vụ kịp thời cho sản xuất và tránh lãng phí.
 • Đánh giá, phân loại MMTB, VTPT và đề xuất sửa chữa, thay thế hoặc…

Supervisory Board

Ky Nguyen Vang Consultants
Hà Nội
 • Tổ chức quản lý và thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra của Cục kiểm tra và kiểm soát chất lượng.
 • Kiểm soát chất lượng liên quan và các sản phẩm và dịch vụ cung cấp…

Tech Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Hà Nội
 • Theo dõi trạng thái của dự án, kiểm soát các vấn đề và rủi ro của dự án.
 • Xây dựng, quản lý, triển khai các dự án phần mềm và công cụ của công ty, đảm bảo dự án…

We have removed 1 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.