Create your CV - It only takes a few seconds

Kiểm Soát Chất Lượng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 6 jobs

TRƯỞNG PHÒNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Kỹ năng kiểm soát công việc và nhân sự;
 • Báo cáo kết quả với Ban giám đốc để đề xuất giải pháp cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ của công ty;

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

DOJI
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Kỹ năng kiểm soát công việc và nhân sự;
 • 2/Năng lực, phẩm chất cần có.
 • Toàn thời gian cố định.
 • KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ.
 • Thiết lập data khách hàng;

GIÁM ĐỐC BÁN LẺ TOÀN QUỐC

DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Kỹ năng kiểm soát công việc và nhân sự;
 • Kiểm soát hàng hóa, hình ảnh nhận diện, tài sản và công cụ dụng cụ toàn hệ thống;
 • 2/Năng lực, phẩm chất cần có.

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ GIÁM SÁT BÁN LẺ

DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Kỹ năng kiểm soát công việc và nhân sự;
 • 2/Năng lực, phẩm chất cần có.
 • Kiểm tra đột xuất về giờ giấc, nội quy – quy định, hàng hoá tại cửa hàng, các thông tin và…

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TRANG SỨC DOJI TOWER

DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Phối hợp triển khai và kiểm soát chất lượng của các chương trình sự kiện/kế hoạch marketing của TTTM;
 • Kỹ năng kiểm soát công việc và nhân sự;

PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

DOJI
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Kỹ năng kiểm soát công việc và nhân sự;
 • 2/ Năng lực, phẩm chất cần có.
 • Toàn thời gian cố định.
 • KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ.
 • 1/Học vấn và kinh nghiệm.
» Create your CV - It only takes a few seconds