Kiểm Soát Chất Lượng jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: DILIGO HOLDINGS (undo)
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 20 jobs
DILIGO HOLDINGS
Hà Nội
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm soát tình hình chất lượng của ca sản xuất.
 • Quản lý chất lượng (QA / QC).
 • Làm báo cáo chất lượng, báo cáo tỷ lệ sai hỏng.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
DILIGO HOLDINGS
Nghệ An
10.000.000 VNĐ một năm
 • Kiểm soát và duy trì trưng bày, trả thưởng và chất lượng dịch vụ của hệ thống.
 • Phát triển và quản trị đội ngũ nhân viên Sales thị trường, Team leader (Tuyển…
DILIGO HOLDINGS
Hà Nội
 • Đảm bảo đủ số lượngchất lượng nhân viên phục vụ mỗi ca đáp ứng tiêu chuẩn dịch vụ đề ra.
 • Kiểm soát tốt các khoản chi phí hoạt động của cửa hàng ở mức tối…
DILIGO HOLDINGS
Bình Định
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm soát và duy trì trưng bày, trả thưởng và chất lượng dịch vụ của hệ thống.
 • Phát triển và quản trị đội ngũ nhân viên Sales thị trường, Team leader (Tuyển…
DILIGO HOLDINGS
Bà Rịa - Vũng Tàu
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm soát và duy trì trưng bày, trả thưởng và chất lượng dịch vụ của hệ thống.
 • Phát triển và quản trị đội ngũ nhân viên Sales thị trường, Team leader (Tuyển…
DILIGO HOLDINGS
Tiền Giang
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm soát và duy trì trưng bày, trả thưởng và chất lượng dịch vụ của hệ thống.
 • Phát triển và quản trị đội ngũ nhân viên Sales thị trường, Team leader (Tuyển…
DILIGO HOLDINGS
Vĩnh Long +3 locations
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm soát và duy trì trưng bày, trả thưởng và chất lượng dịch vụ của hệ thống.
 • Phát triển và quản trị đội ngũ nhân viên Sales thị trường, Team leader (Tuyển…
DILIGO HOLDINGS
Đồng Tháp
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm soát và duy trì trưng bày, trả thưởng và chất lượng dịch vụ của hệ thống.
 • Phát triển và quản trị đội ngũ nhân viên Sales thị trường, Team leader (Tuyển…
DILIGO HOLDINGS
Hà Nam
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm soát và duy trì trưng bày, trả thưởng và chất lượng dịch vụ của hệ thống.
 • Phát triển và quản trị đội ngũ nhân viên Sales thị trường, Team leader (Tuyển…
DILIGO HOLDINGS
Thanh Hóa
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm soát và duy trì trưng bày, trả thưởng và chất lượng dịch vụ của hệ thống.
 • Phát triển và quản trị đội ngũ nhân viên Sales thị trường, Team leader (Tuyển…