Create your CV - It only takes a few seconds

Kiểm Soát Chất Lượng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Chuyên viên Ngân hàng số

Hà Nội
  • Phối hợp với nhóm kiểm thử để kiểm tra và sửa lỗi ứng dụng.
  • Theo dõi, chịu trách nhiệm đối với các chỉ tiêu kế hoạch chất lượng TDBL được giao;
» Create your CV - It only takes a few seconds