Kiểm Soát Chất Lượng jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: BIDV (undo)
Job Type
Location
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 27 jobs
Hà Nội
 • + Kỹ năng lập, triển khai và kiểm soát một kế hoạch kinh doanh chủ động với kỳ hạn tối thiểu 1-3 tháng;
 • + Có kỹ năng lập, triển khai và kiểm soát một kế hoạch…
Hà Nội
 • Phối hợp với nhóm kiểm thử để kiểm tra và sửa lỗi ứng dụng.
 • Theo dõi, chịu trách nhiệm đối với các chỉ tiêu kế hoạch chất lượng TDBL được giao;
Hà Nội
 • + Kỹ năng lập, triển khai và kiểm soát một kế hoạch kinh doanh chủ động với kỳ hạn tối thiểu 1-3 tháng;
 • + Có kỹ năng lập, triển khai và kiểm soát một kế hoạch…
Hà Nội
 • (c) Quản trị thông tin, nâng cao chất lượng dữ liệu.
 • ÜTư duy, phẩm chất, cá nhân:
 • + Tham gia ý kiến đối với cấu trúc cơ sở dữ liệu và đánh giá chất lượng cơ sở…
Hà Nội
 • Vị trí và số lượng tuyển dụng:
 • Kiểm soát việc tuân thủ đúng quy định và quy trình của BIDV trong việc cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho khách hàng;
Hà Nội
 • + Kỹ năng lập, triển khai và kiểm soát một kế hoạch kinh doanh chủ động với kỳ hạn tối thiểu 1-3 tháng;
 • + Có kỹ năng lập, triển khai và kiểm soát một kế hoạch…
Hà Nội
 • Trực tiếp kiểm soát, phê duyệt các giao dịch, các hồ sơ/tài liệu theo phân cấp và theo quy trình/quy định nghiệp vụ.
 • Vị trí và số lượng tuyển dụng:
Hà Nội
 • + Kỹ năng lập, triển khai và kiểm soát một kế hoạch kinh doanh chủ động với kỳ hạn tối thiểu 1-3 tháng;
 • + Có kỹ năng lập, triển khai và kiểm soát một kế hoạch…
Hà Nội
 • + Kỹ năng lập, triển khai và kiểm soát một kế hoạch kinh doanh chủ động với kỳ hạn tối thiểu 1-3 tháng;
 • + Có kỹ năng lập, triển khai và kiểm soát một kế hoạch…
Hà Nội
 • Kiểm tra tay nghề và phỏng vấn.
 • Có phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự;
 • Tổng hợp, rà soát nhu cầu văn phòng phẩm, ấn chỉ, quà tặng…của các đơn vị…