Kiểm Soát Chất Lượng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 101 jobs
Hà Nội
 • Lập kế hoạch kiểm soát chất lượng năm và theo dõi hoạt động thực hiện của các thành viên/ Make plan of controlling quantity annually and monitoring implement of…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm tra, nghiệm thu chất lượng dịch vụ của các đơn vị quản lý vận hành tòa nhà đối với các hạng mục liên quan đến kỹ thuật.
 • Mô tả về công việc.
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý và kiểm soát tình trạng máy móc, thiết bị trong xưởng.
 • Tổ chức thực hiện sản xuất theo kế hoạch được giao đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng sản phẩm.
Hà Nam
 • Kiểm soát hoạt động sản xuất:
 • Quản lý cơ sở vật chất của nhà máy.
 • Triển khai kế hoạch sản xuất:
 • Báo cáo công việc trực tiếp với quản lý sản xuất.
Hưng Yên
 • Kiểm soát chất lượng (QC) và đảm bảo chất lượng (QA) trong toàn công ty.
 • Trợ giúp đại diện lãnh đạo về các hệ thống quản lý (QMR-Management representative) và…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm soát hoạt động sản xuất:
 • Đảm bảo hàng hóa được sản xuất đúng tiến độ, đạt tiêu chuẩn về chất lượng và nằm trong ngân sách cho phép.
 • Mô tả về công việc.
Hưng Yên
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ lên thực đơn, định lượng suất ăn, kiểm soát chất lượng thực phẩm đầu vào công ty.
 • “Tiêu chuẩn và chất lượng là cam kết của Thái An”.
 • Mô tả về công việc.
Hà Nam
 • Kiểm soát hoạt động sản xuất:
 • Quản lý cơ sở vật chất của nhà máy.
 • Lập và triển khai kế hoạch sản xuất:
 • Làm việc trực tiếp với ban giám đốc để báo cáo tình hình…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giám sát và kiểm soát sản xuất để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
 • Bình luận từ tư vấn viên.
 • Công ty là một trong những công ty linh kiện lớn của Nhật, có chế độ…
Hà Nội
 • Tư duy định hướng quy trình và chất lượng mạnh mẽ.
 • Hiểu biết sâu sắc / kinh nghiệm trong quy trình đảm bảo chất lượng:
 • Thành lập từ năm 2007.