Kiến Trúc jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Tong Cong Ty Co Phan Bao Hiem Buu Dien - PTI (undo)
Location
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 28 jobs
Tong Cong Ty Co Phan Bao Hiem Buu Dien - PTI
Việt Nam
 • Tiêu đề file và email theo cấu trúc:
 • Được đào tạo về kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc.
 • Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) tiền thân là Công ty…
Tong Cong Ty Co Phan Bao Hiem Buu Dien - PTI
Hà Nội
 • Tiêu đề file và email theo cấu trúc:
 • Được đào tạo về kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc.
 • Tiếp nhận thông tin tổn thất từ khách hàng, xử lý thông tin,…
Tong Cong Ty Co Phan Bao Hiem Buu Dien - PTI
Hà Nội
 • Tiêu đề file và email theo cấu trúc:
 • Kiến thức về dịch vụ lễ tân, khánh tiết.
 • Kiến thức về văn thư, lưu trữ, quản lý con dấu Công ty.
 • Các chế độ phúc lợi khác:
Tong Cong Ty Co Phan Bao Hiem Buu Dien - PTI
Hà Nội
Easily apply
 • Tiêu đề file và email theo cấu trúc:
 • Kiến thức liên quan tới hệ thống dịch vụ:
 • Được đào tạo về kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc.
 • Thời hạn nộp hồ sơ:
Tong Cong Ty Co Phan Bao Hiem Buu Dien - PTI
Hà Nội
Easily apply
 • Tiêu đề file và email theo cấu trúc:
 • Được đào tạo ban đầu và liên tục theo đợt về kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc.
 • Có khả năng giao tiếp, đàm phán;
Tong Cong Ty Co Phan Bao Hiem Buu Dien - PTI
Hà Nội
Easily apply
 • Tiêu đề file và email theo cấu trúc:
 • Được đào tạo về kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc.
 • Hỗ trợ Bưu điện tỉnh, bưu điện huyện triển khai bán hàng dich vụ…
Tong Cong Ty Co Phan Bao Hiem Buu Dien - PTI
Hà Nội
Easily apply
 • Tiêu đề file và email theo cấu trúc:
 • + Kiến thức về sản phẩm và kinh doanh bảo hiểm.
 • Được đào tạo về kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc.
Tong Cong Ty Co Phan Bao Hiem Buu Dien - PTI
Hà Nội
Easily apply
 • Tiêu đề file và email theo cấu trúc:
 • Được đào tạo ban đầu và liên tục theo đợt về kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc.
 • Thực hiện bảo lãnh viện phí;
Tong Cong Ty Co Phan Bao Hiem Buu Dien - PTI
Hà Nội
Easily apply
 • Ưu tiên ứng viên có kiến thức về sản phẩm và kinh doanh bảo hiểm, kiến thức về giám định;
 • Tiêu đề file và email theo cấu trúc:
 • Tổ chức giám định hiện trường.
Tong Cong Ty Co Phan Bao Hiem Buu Dien - PTI
Hà Nội
Easily apply
 • Tiêu đề file và email theo cấu trúc:
 • Được đào tạo ban đầu và liên tục theo đợt về kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc.
 • Thực hiện bảo lãnh viện phí;