Create your CV - It only takes a few seconds

Kiến Trúc jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs

Tuyển dụng Chuyên viên Đào tạo (Ban Tổ chức - Nhân sự - Đào...

Tong Cong Ty Co Phan Bao Hiem Buu Dien - PTI
Hà Nội
 • Tiêu đề file và email theo cấu trúc:
 • Được đào tạo ban đầu và liên tục theo đợt về kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc.
 • Tham gia xây dựng kế hoạch đào tạo:

Tuyển dụng Chuyên viên viên xây dựng chính sách và phát triể... new

Tong Cong Ty Co Phan Bao Hiem Buu Dien - PTI
Hà Nội
 • Tiêu đề file và email theo cấu trúc:
 • Được đào tạo ban đầu và liên tục theo đợt về kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc.
 • Viết và trình bày văn bản tốt;

Tuyển dụng Kế toán viên Trung tâm bồi thường Bảo hiểm con ng... new

Tong Cong Ty Co Phan Bao Hiem Buu Dien - PTI
Hà Nội
 • Tiêu đề file và email theo cấu trúc:
 • Được đào tạo ban đầu và liên tục theo đợt về kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc.
 • Chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc:

Tuyển dụng Chuyên viên Bồi thường & Bảo lãnh viện phí, Giám...

Tong Cong Ty Co Phan Bao Hiem Buu Dien - PTI
Hà Nội
 • Tiêu đề file và email theo cấu trúc:
 • Được đào tạo ban đầu và liên tục theo đợt về kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc.
 • Thực hiện bảo lãnh viện phí;
» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.