Kiến Trúc jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 14 jobs
 • kiến thức và kinh nghiệm về:
 • + Kiến trúc OpenStack, các Module, cách giao tiếp và API và có kinh nghiệm, hiểu biết về KVM và các công nghệ liên quan.
 • Am hiểu về kiến trúc CSDL Oracle, biết thêm mysql là một lợi thế.
 • Mô tả công việc - Quản trị, vận hành các hệ thống CSDL của Tập đoàn bao gồm các hệ thống Core…
 • Kiến thức về lập trình, cấu trúc dữ liệu & giải thuật.
 • Kiến thức về xây dựng luồng xử lý dữ liệu (batch processing, stream procesing, ...).
 • Kiến thức cơ bản về mạng viễn thông:
 • kiến thức chuyên sâu về phân mạng vô tuyến của mạng thông tin di động 2G, 3G, 4G.
 • Chế độ thưởng theo quý, năm;
 • + Ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm trong việc quản lý dự án/sản phẩm, xây dựng giải pháp, kiến trúc hạ tầng mạng CNTT đáp ứng các bài toán dịch vụ lớn.
 • Hiểu biết về kiến trúc hệ thống mạng máy tính, mạng truyền hình, công nghệ xử lý ảnh JPEG, MPEG….
 • + Ứng viên có kinh nghiệm quản lý dự án/sản phẩm, xây dựng…
 • + Ứng viên có kinh nghiệm trong việc quản lý dự án/sản phẩm, xây dựng giải pháp, kiến trúc hạ tầng mạng CNTT đáp ứng các bài toán dịch vụ lớn.

We have removed 7 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds