Kiến Trúc jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: MTalent (undo)
Job Type
Location
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 21 jobs
MTalent
Hà Nội
35.000.000 - VNĐ50.000.000 VNĐ một năm
 • ) theo các kiến trúc Microservice / SOA;
 • Chuyên gia Kiến trúc Công nghệ thông tin - TNTECH Chuyên gia Kiến trúc công nghệ thông tin - TNTECH.
MTalent
Hà Nội
 • Quản trị Kiến trúc Công nghệ:
 • Chuyên gia Quản trị Kiến trúc và Giải pháp Công nghệ - KCN - MSB Chuyên gia Quản trị Kiến trúc và Giải pháp công nghệ - KCN - MSB…
MTalent
Hà Nội
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Am hiểu về hệ thống corebanking của Ngân hàng, ưu tiên am hiểu về kiến trúc công nghệ của ngân hàng.
 • kiến thức về các nghiệp vụ trong lĩnh vực tài chính -…
MTalent
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • kiến thức và các quy trình phát triển phần mềm.
 • kiến thức triển khai dự án theo mô hình Agile/Scrum.
 • Hiều biết về cấu trúc CSDL, sử dụng tốt ngôn ngữ SQL.
MTalent
Hà Nội
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Am hiểu về hệ thống corebanking của Ngân hàng, ưu tiên am hiểu về kiến trúc công nghệ của ngân hàng.
 • kiến thức về các nghiệp vụ trong lĩnh vực tài chính -…
MTalent
Hà Nội
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Am hiểu về hệ thống corebanking của Ngân hàng, ưu tiên am hiểu về kiến trúc công nghệ của ngân hàng.
 • kiến thức về thị trường tài chính - ngân hàng và xu thế…
MTalent
Hà Nội
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Am hiểu về hệ thống corebanking của Ngân hàng, ưu tiên am hiểu về kiến trúc công nghệ của ngân hàng.
 • kiến thức về các nghiệp vụ trong lĩnh vực tài chính -…
MTalent
Hà Nội
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Am hiểu về hệ thống corebanking của Ngân hàng, ưu tiên am hiểu về kiến trúc công nghệ của ngân hàng.
 • kiến thức về thị trường tài chính - ngân hàng và xu thế…
MTalent
Hà Nội
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Am hiểu về hệ thống corebanking của Ngân hàng, ưu tiên am hiểu về kiến trúc công nghệ của ngân hàng.
 • kiến thức về các nghiệp vụ trong lĩnh vực tài chính -…
MTalent
Hà Nội
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một năm
 • ) theo các kiến trúc Microservice / SOA;
 • Tổ chức việc đưa ra các yêu cầu kỹ thuật phục vụ việc vận hành hệ thống cho các dự án công nghệ liên quan đến các hệ…