Kiến Trúc jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 15 jobs
KOSY
Hà Nội
 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc, kỹ thuật.
 • Kiến thức cơ bản về đấu thầu dự án.
 • Được đào tạo thường xuyên nâng cao kiến thức và kỹ…
KOSY
Hà Nội
 • Tốt nghiệp các trường đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, Marketing, kinh tế, quản trị doanh nghiệp, kiến trúc.
 • Kỹ năng Lập kế hoạch công việc:
KOSY
Hà Nội
 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc, Kinh tế xây dựng, kinh tế, tài chính...
 • Được đào tạo thường xuyên nâng cao kiến thức và kỹ năng.
KOSY
Hà Nội
 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc, Kinh tế xây dựng, kinh tế, tài chính...
 • kiến thức trong quản lý dự án, công tác lập kế hoạch và…
KOSY
Hà Nội
Easily apply
 • Kiến trúc, khoa kiến trúc công trình...
 • Vẽ 3D phối cảnh kiến trúc, nội thất, kiểm tra được bản vẽ kiến trúc, nội thất.
 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành:
KOSY
Hà Nội
Easily apply
 • Kiến trúc, khoa kiến trúc công trình...
 • Vẽ 3D phối cảnh kiến trúc, nội thất, kiểm tra được bản vẽ kiến trúc, nội thất.
 • Văn phòng HCM, 130 Nguyễn Công Trứ, P.
KOSY
Hà Nội
Easily apply
 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc, Kinh tế xây dựng, kinh tế, tài chính...
 • kiến thức trong quản lý dự án, công tác lập kế hoạch và…
KOSY
Hà Nội
Easily apply
 • Được đào tạo thường xuyên nâng cao kiến thức và kỹ năng.
 • Am hiểu các kiến thức về tài chính, thẩm định hiệu quả dự án.
 • Tổng hợp thông số dự án:
KOSY
Hà Nội
Easily apply
 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc, Kinh tế xây dựng, kinh tế, tài chính...
 • Được đào tạo thường xuyên nâng cao kiến thức và kỹ năng.
KOSY
Hà Nội
Easily apply
 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc, Kinh tế xây dựng, kinh tế, tài chính...
 • Được đào tạo thường xuyên nâng cao kiến thức và kỹ năng.