Kiến Trúc jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: HƯNG THỊNH (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 15 jobs
HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • + Xây dựng kiến trúc tổng quan (high - level design) cho hệ thống theo kiến trúc micro -services.
 • Hiểu và xây dựng kiến trúc phần mềm cho Platform.
HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • + Có kiến thức về IOT.
 • Xây dựng mô hình hệ thống và kiến trúc hạ tầng để triển khai các hệ thống phần mềm và phần cứng phục vụ cho việc quản lý tập trung và…
HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp đại học kiến trúc, chuyên ngành kiến trúc.
 • Trực tiếp tương tác công việc, tham mưu giúp việc cho Trưởng ban QLDA.
 • Lương và các khoản phúc lợi:
HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • + Tham gia xây dựng, tư vấn, phản hồi về kiến trúc tổng quan (high-level design) cho từng thành phần của hệ thống theo kiến trúc micro-services.
HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm soát công tác thiết kế kiến trúc và rà soát các hồ sơ thiết kế các bộ môn kết cấu, kiến trúc và MEP.
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến trúc/Xây dựng/Quy…
HƯNG THỊNH
Bình Định
 • Quản lý thiết kế về lĩnh vực kiến trúc cảnh quan.
 • Điều phối, kiểm tra, quản lý hồ sơ bản vẽ thiết kế kiến trúc cảnh quan, landscape.
 • Toàn thời gian cố định.
HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hiểu về bức tranh của hệ thống (the landscape of the system) được thiết kế bởi nhóm kiến trúc phần mềm để:
 • kiến thức và kinh nghiệm trong việc giữ hệ thống…
HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phối hợp cùng bộ môn Kiến trúc - kết cấu, Ban chỉ huy công trường.
 • kiến thức chuyên môn sâu về thiết kế PCCC, vận hành, bảo trì, thiết bị.
HƯNG THỊNH
Bình Định
 • kiến thức về kiến trúc, cảnh quan, quy hoạch dự án xây dựng các khu vui chơi giải trí;
 • Tham mưu/ phối hợp cùng Trưởng Ban QLDA làm việc với các đơn vị liên…
HƯNG THỊNH
Bình Định
 • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương và 02 năm Phiên dịch có liên quan đến lĩnh vực kiến trúc/ xây dựng.
 • Biên dịch các tài liệu, hợp đồng,….