Kiến Trúc jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 33 jobs
CE GROUP
Hà Nội
 • Kiến trúc, xây dựng và phát triển hệ thống ERP-platform.
 • Phân tích, kiến trúc, xây dựng, phát triển hệ thống API.
 • Có kinh nghiệm phân tích, thiết kế hệ thống.
CE GROUP
Hà Nội
 • Nắm chắc kiến thức cơ bản về lập trình hướng đối tượng, cấu trúc dữ liệu và giải thuật.
 • Được trau dồi kiến thức khi được tìm hiểu và tham gia các dự án lớn…
CE GROUP
Hà Nội
 • Kiến trúc sư phần mềm.
 • PHP Developer / BrSE - Kỹ Sư Lập Trình PHP:
 • PHP Developer :2 năm kinh nghiệm trở lên về phát triển hệ thống sử dụng PHP.
CE GROUP
Hà Nội
 • Kiến trúc sư phần mềm.
 • Nộp hồ sơ Quay lại.
 • PHP Developer / BrSE - Kỹ Sư Lập Trình PHP.
CE GROUP
Hà Nội
 • Nắm chắc kiến thức cơ bản về lập trình hướng đối tượng, cấu trúc dữ liệu và giải thuật.
 • Được trau dồi kiến thức khi được tìm hiểu và tham gia các dự án lớn…
CE GROUP
Hà Nội
 • Kiến thức về Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật, Lập trình hướng đối tượng.
 • Kiến thức về phát triển ứng dụng web ( Database, LAMP… etc).
 • Tạo tài liệu cho hệ thống.
CE GROUP
Hà Nội
Easily apply
 • Kiến trúc sư phần mềm:
 • Từ 10 năm kinh nghiệm trở lên về phát triển phần mềm và kiến trúc hệ thống phần mềm (PHP, java, ,net).
 • Hình thức nộp hồ sơ:
CE GROUP
Hà Nội
Easily apply
 • Tuổi từ 30 trở lên.
 • Tốt nghiệp chuyên nghành CNTT.
 • Từ 3 năm kinh nghiệm lập trình.
 • Từ 1-2 năm kinh nghiệm TechLead về Backend (Java, PHP, Net, Python, Ruby on…
CE GROUP
Hà Nội
Easily apply
 • Kiến trúc sư phần mềm.
 • 10+ years software development experience.
 • 5+ years of technical leadership experience.
 • Deep knowledge of one of the following languages:
CE GROUP
Hà Nội
Easily apply
 • Kiến trúc sư phần mềm tương lai.
 • Hình thức nộp hồ sơ:
 • Gửi CV online qua hòm mail:
 • Nộp hồ sơ Quay lại.
 • SALESFORCE DEV (EXPERIENCED AND UNEXPERIENCED IN SFDC).