Kiến Trúc jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 27 jobs
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hà Nội
 • kiến thức vững chắc về kiến trúc hệ thống, quản lý API.
 • Nắm vững kiến thức về OOP, Design Patterns và sử dụng trong dự án.
 • Từ 8h45 - 18h (nghỉ trưa 1h15').
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Of experienced year:Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc.
 • Thiết kế và kiểm tra bản vẽ kỹ thuật.
 • Nhận bản vẽ kế hoạch, thiết kế bản vẽ sử dụng phần…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc.
 • CAD/CAM,Họa Viên Kiến Trúc,Quản Lý Dự Án.
 • + Thời gian làm việc:Thứ 2 - Thứ 6:8:00-17:00, Thứ 7 làm việc cách…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Of experienced year:Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc.
 • Thiết kế và kiểm tra bản vẽ kỹ thuật.
 • Nhận bản vẽ kế hoạch, thiết kế bản vẽ sử dụng phần…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • + Thời gian làm việc:
 • Thứ 2 - Thứ 6:8:00-17:00, Thứ 7 làm việc cách tuần.
 • + Mô tả công việc:
 • Thiết kế bản vẽ xây dựng nhà ở.
 • Kỹ thuật bản vẽ CAD nhà ở.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thiết kế bản vẽ xây dựng nhà ở.
 • Kỹ thuật bản vẽ CAD nhà ở.
 • Đề xuất ý tưởng, phương án thiết kế, triển khai các bản vẽ kỹ thuật về giàn giáo.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc.
 • Thiết kế và kiểm tra bản vẽ kỹ thuật.
 • Nhận bản vẽ kế hoạch, thiết kế bản vẽ sử dụng phần mềm CAD.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc.
 • Thiết kế và kiểm tra bản vẽ kỹ thuật.
 • Nhận bản vẽ kế hoạch, thiết kế bản vẽ sử dụng phần mềm CAD.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hà Nội
 • kiến thức vững chắc về kiến trúc hệ thống, quản lý API.
 • Nắm vững kiến thức về OOP, Design Patterns và sử dụng trong dự án.
 • Số 3, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thiết kế bản vẽ xây dựng nhà ở.
 • Kỹ thuật bản vẽ CAD nhà ở.
 • Đề xuất ý tưởng, phương án thiết kế, triển khai các bản vẽ kỹ thuật về giàn giáo.