Create your CV - It only takes a few seconds

Không Bằng Cấp jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Nhân Viên Kho

Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
Requirements
Ngôn ngữ: english
Cao đẳng
  • Xác minh tính toán khoảng không quảng cáo bằng cách so sánh chúng với số lượng thực tế của kho và điều tra sự khác biệt hoặc điều chỉnh lỗi.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email