Create your CV - It only takes a few seconds

Không Bằng Cấp jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

NHÂN VIÊN KHO new

CÔNG TY CỔ PHẦN MEAT WORLD
Thành phố Hồ Chí Minh
4.500.000 VNĐ một tháng
  • Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ:
  • Gửi các báo cáo tồn kho cho Quản lý cấp trên.
  • Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của cấp trên.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email