Không Bằng Cấp jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 67 jobs
 • Giao tiếp tốt, không nói ngọng, không nói nặng giọng địa phương.
 • Từ trung cấp trở lên (Tất cả các ngành nghề).
 • Ngày hết hạn nộp hồ sơ.
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Không nói ngọng, lắp, nói nặng giọng địa phương.
 • Bằng tốt nghiệp (Bản sao hoặc Photo công chứng đối với ứng viên đã tốt nghiêp).
 • Nam, nữ tuổi đời từ 18-35.
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Các bằng cấp có liên quan.
 • Có giọng nói chuẩn, không nói ngọng, không nói giọng địa phương.
 • Được công ty cung cấp máy tính, điện thoại và data khách hàng.
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Các bằng cấp có liên quan.
 • Không nói ngọng, không nói lắp, không nói nặng giọng địa phương.
 • Được công ty cung cấp máy tính, điện thoại và data khách hàng.
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Không nói ngọng, lắp, nói nặng giọng địa phương.
 • Giấy khám sức khoẻ (Bản gốc có dấu tròn của bệnh viện cấp quận, huyện trong vòng 06 tháng).
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Các bằng cấp có liên quan.
 • Có giọng nói chuẩn, không nói ngọng, không nói giọng địa phương.
 • Được công ty cung cấp máy tính, điện thoại và data khách hàng.
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Không nói ngọng, lắp, nói nặng giọng địa phương.
 • Giấy khám sức khoẻ (Bản gốc có dấu tròn của bệnh viện cấp quận, huyện trong vòng 06 tháng).
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Các bằng cấp có liên quan.
 • Không nói ngọng, lắp, nói nặng giọng địa phương.
 • Được công ty cung cấp máy tính, điện thoại và data khách hàng.
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Không nói ngọng, lắp, nói nặng giọng địa phương.
 • Giấy khám sức khoẻ (Bản gốc có dấu tròn của bệnh viện cấp quận, huyện trong vòng 06 tháng).
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Các bằng cấp có liên quan.
 • Không nói ngọng, lắp, nói nặng giọng địa phương.
 • Được công ty cung cấp máy tính, điện thoại và data khách hàng.