Không Bằng Cấp jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 71 jobs
Minh Phúc - MP Telecom
Hải Dương
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Các bằng cấp có liên quan.
 • Không yêu cầu kinh nghiệm.
 • Không yêu cầu laptop, ngoại hình.
 • Không yêu cầu biết Tiếng Anh.
 • Được tham gia đóng bảo hiểm tại công ty.
Minh Phúc - MP Telecom
Hải Dương
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Các bằng cấp có liên quan.
 • Chất giọng tốt, không nặng chất giọng vùng miền.
 • Thực hiện cuộc gọi, trao đổi với khách hàng theo đúng nội dung đã được cung cấp:
Minh Phúc - MP Telecom
Hải Dương
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Các bằng cấp có liên quan.
 • Có giọng nói chuẩn, không nói ngọng, không nói giọng địa phương.
 • Được cung cấp máy tính, điện thoại và các công cụ hỗ trợ công việc.
Minh Phúc - MP Telecom
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Các bằng cấp có liên quan.
 • Không yêu cầu kinh nghiệm.
 • Không yêu cầu có laptop.
 • Không yêu cầu ngoại hình.
 • Giao tiếp tốt, Không nói ngọng l,n.
Minh Phúc - MP Telecom
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Các bằng cấp có liên quan.
 • + KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM, ĐÀO TẠO CÓ LƯƠNG KHÔNG MẤT PHÍ.
 • Có giọng nói chuẩn, không nói ngọng, không nói giọng địa phương.
Minh Phúc - MP Telecom
Hải Dương
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Các bằng cấp có liên quan.
 • Có giọng nói chuẩn, không nói ngọng, không nói giọng địa phương.
 • Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
 • Nam nữ, tuổi từ 18 – 35 tuổi.
Minh Phúc - MP Telecom
Hà Nội
 • Các bằng cấp có liên quan.
 • Không yêu cầu có laptop.
 • Không yêu cầu ngoại hình.
 • Có giọng nói chuẩn, không nói ngọng nói lắp, không nói giọng địa phương.
Minh Phúc - MP Telecom
Hải Dương
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Các bằng cấp có liên quan.
 • Trung thực, tư duy logic, cởi mở, công bằng, biết giữ nguyên tắc và quyết đoán.
 • Theo dõi, kiểm tra các hành động khắc phục liên quan…
Minh Phúc - MP Telecom
Hải Dương
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Các bằng cấp có liên quan.
 • Được cấp chứng nhận kỹ năng chăm sóc khách hàng qua điện thoại.
 • Tiếp nhận cuộc gọi, giải đáp các thắc mắc của khách hàng;
Minh Phúc - MP Telecom
Hải Dương
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Các bằng cấp có liên quan.
 • + KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM, ĐÀO TẠO CÓ LƯƠNG KHÔNG MẤT PHÍ.
 • Có giọng nói chuẩn, không nói ngọng, không nói giọng địa phương.