Không Bằng Cấp jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 63 jobs
Minh Phúc - MP Telecom
Nghệ An
8.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Các bằng cấp có liên quan.
 • Được cấp chứng nhận kỹ năng chăm sóc khách hàng qua điện thoại.
 • Tiếp nhận cuộc gọi, giải đáp các thắc mắc của khách hàng;
Minh Phúc - MP Telecom
Nghệ An
8.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Các bằng cấp có liên quan.
 • Được cấp chứng nhận kỹ năng chăm sóc khách hàng qua điện thoại.
 • Tiếp nhận cuộc gọi, giải đáp các thắc mắc của khách hàng;
Minh Phúc - MP Telecom
Nghệ An
8.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Các bằng cấp có liên quan.
 • Được cấp chứng nhận kỹ năng chăm sóc khách hàng qua điện thoại.
 • Tiếp nhận cuộc gọi, giải đáp các thắc mắc của khách hàng;
Minh Phúc - MP Telecom
Nghệ An
8.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Các bằng cấp có liên quan.
 • Được cấp chứng nhận kỹ năng chăm sóc khách hàng qua điện thoại.
 • Tiếp nhận cuộc gọi, giải đáp các thắc mắc của khách hàng;
Minh Phúc - MP Telecom
Nghệ An
8.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Các bằng cấp có liên quan.
 • Không nói ngọng, không nói giọng địa phương.
 • + KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM, ĐÀO TẠO CÓ HỖ TRỢ LƯƠNG, KHÔNG MẤT PHÍ.
Minh Phúc - MP Telecom
Nghệ An
8.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Các bằng cấp có liên quan.
 • Công việc không phải bán hàng, KHÔNG ÁP DOANH SỐ.
 • Có giọng nói chuẩn, không nói ngọng, nói lắp.
 • Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội.
Minh Phúc - MP Telecom
Nghệ An
8.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Các bằng cấp có liên quan.
 • Được cấp chứng nhận kỹ năng chăm sóc khách hàng qua điện thoại.
 • Tiếp nhận cuộc gọi, giải đáp các thắc mắc của khách hàng;
Minh Phúc - MP Telecom
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Các bằng cấp có liên quan.
 • KHÔNG PHẢI TỰ TÌM DATA, Công ty cung cấp DATA đã được chạy quảng cáo Marketing.
 • Có giọng nói chuẩn, không nói ngọng nói lắp, không…
Minh Phúc - MP Telecom
Nghệ An
8.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Các bằng cấp có liên quan.
 • Tốt nghiệp THPT/ Trung cấp trở lên (Tùy theo yêu cầu công việc).
 • Chất giọng tốt, không nói ngọng, nặng chất giọng vùng miền.
Minh Phúc - MP Telecom
Hà Nội
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Các bằng cấp có liên quan.
 • Không phải bán hàng, KHÔNG ÁP DOÁNH SÔ.
 • Có giọng nói to rõ, dễ nghe, không nói ngọng, không nói giọng địa phương.