Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 288 jobs
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
 • Không nói ngọng, không nói lắp và không giọng địa phương.
 • Tốt nghiệp Trung cấp trở lên (không giới hạn ngành nghề, chấp nhận SV…
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
 • Được phụ cấp trong quá trình đào tạo.
 • Chăm sóc cây xanh và không gian bên ngoài.
 • Trung thực, không có tiền án, tiền sự.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
 • Được phụ cấp trong quá trình đào tạo.
 • Chăm sóc cây xanh và không gian bên ngoài.
 • Trung thực, không có tiền án, tiền sự.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
 • KHÔNG SALE - KHÔNG BÁN HÀNG - KHÔNG DOANH SỐ.
 • Hoàn toàn không áp doanh số.
 • Trung cấp, cao đẳng trở lên.
 • Phỏng vấn đi làm ngay.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
 • Giọng tốt, không nói ngọng, không giọng địa phương.
 • Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên.
 • Làm tại 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
 • Không nói ngọng, không nói lắp và không giọng địa phương.
 • Tốt nghiệp Trung cấp (không giới hạn ngành nghề, chấp nhận SV năm cuối…
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
 • Tuần được nghỉ 1 ngày không cố định.
 • Giao tiếp tốt, không nói giọng địa phương.
 • Tiếp nhận cuộc gọi của khách hàng đến tổng đài khi…
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
 • Được phụ cấp trong quá trình đào tạo.
 • Chăm sóc cây xanh và không gian bên ngoài.
 • Trung thực, không có tiền án, tiền sự.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Không yêu cầu bằng cấp, chỉ cần bằng PTTH trở lên.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
 • Chỉ tiếp nhận cuộc gọi tới, không gọi ra, không sale, không doanh số.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Không yêu cầu bằng cấp, chỉ cần bằng PTTH trở lên.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
 • Chỉ tiếp nhận cuộc gọi tới, không gọi ra, không sale, không doanh số.