Create your CV - It only takes a few seconds

Không Bằng Cấp jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 6 jobs
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Trợ cấp ăn trưa,team building hàng năm.
 • Yêu cầu kinh nghiệm không yêu cầu.
 • Văn thư lưu trữ bằng giấy và điện tử, mua sắm, cấp phát VPP, bảo hộ lao động, thiết…
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Trợ cấp ăn trưa,team building hàng năm.
 • Yêu cầu kinh nghiệm không yêu cầu.
 • Văn thư lưu trữ bằng giấy và điện tử, mua sắm, cấp phát VPP, bảo hộ lao động, thiết…
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Danh sách KH có sẵn không phải tìm kiếm.
 • Không nói ngọng, lắp, nói nặng giọng địa phương.
 • Người tìm việc lưu ý không nên đặt tiền cọc khi xin việc .
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Trợ cấp ăn trưa,team building hàng năm.
 • Yêu cầu kinh nghiệm không yêu cầu.
 • Văn thư lưu trữ bằng giấy và điện tử, mua sắm, cấp phát VPP, bảo hộ lao động, thiết…
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Không nói ngọng, không nói lắp, không nói giọng địa phương.
 • Yêu cầu kinh nghiệm không yêu cầu.
 • Tốt nghiệp THPT, TC, CĐ, ĐH tất cả các chuyên ngành (hoặc đang…
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Không áp doanh số - Không gọi điện tư vấn bán hàng.
 • Không áp doanh số - Không gọi điện tư vấn bán hàng.
 • Không nói ngọng, lắp, nói nặng giọng địa phương.

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds