Create your CV - It only takes a few seconds

Không Bằng Cấp jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 5 jobs

Unity Game (400$ - 1200$)

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SOFT V...
Hà Nội
 • T2 - T6 và không OT.
 • Phát triển game bằng Unity (2D, 3D);
 • Người tìm việc lưu ý không nên đặt tiền cọc khi xin việc .
 • 6 Tháng MÔ TẢ CÔNG VIỆC.

Kịch Bản Game/ Game Designer (400$ - 1200$)

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SOFT V...
Hà Nội
 • T2 - T6 và không OT.
 • Xây dựng level, cân bằng game.
 • Người tìm việc lưu ý không nên đặt tiền cọc khi xin việc .
 • 6 Tháng MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Animator (400$ - 800$)

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SOFT V...
Hà Nội
 • Diễn hoạt animation bằng SPINE cho nhân vật...
 • Làm effect 2D bằng SPINE, Effect particle ...
 • T2 – T6, không OT, 8h15 – 17h45.
 • 6 Tháng MÔ TẢ CÔNG VIỆC.

Game design

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SOFT V...
Hà Nội
 • T2 - T6 và không OT.
 • Xây dựng level, cân bằng game.
 • Người tìm việc lưu ý không nên đặt tiền cọc khi xin việc .
 • Nắm chắc kỹ năng thiết kế game:

Game Designer (400$ - 1200$)

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SOFT V...
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham gia các quá trình đánh giá, phân tích, cân bằng game;
 • Người tìm việc lưu ý không nên đặt tiền cọc khi xin việc .
 • 20 - 25 Triệu Kinh nghiệm:
» Create your CV - It only takes a few seconds