Không Bằng Cấp jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: BOOKVIECLAM (undo)
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 26 jobs
BOOKVIECLAM
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tuyển dụng không thu phí.
 • + Sức khoẻ tốt, không mắc bệnh hiểm nghèo.
 • Công ty bao ăn ở miễn phí, không ở lại cty hỗ trợ 800 ngàn đồng tiền trọ.
 • + Big C An Phú :
BOOKVIECLAM
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
Easily apply
 • Tuyển dụng không thu phí.
 • + Sức khoẻ tốt, không mắc bệnh hiểm nghèo.
 • Công ty bao ăn ở miễn phí, không ở lại cty hỗ trợ 800 ngàn đồng tiền trọ.
 • + Big C An Phú :
BOOKVIECLAM
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Tuyển dụng không thu phí.
 • + Sức khoẻ tốt, không mắc bệnh hiểm nghèo.
 • Công ty bao ăn ở miễn phí, không ở lại cty hỗ trợ 800 ngàn đồng tiền trọ.
 • + Big C An Phú :
BOOKVIECLAM
Ðà Nẵng
9.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Các văn bằng có liên quan.
 • Không nhận hồ sơ qua mail.
 • Thực hiện công việc theo sự chỉ đạo cấp trên.
 • Cập nhật 28/03/2020 | Lượt xem:
BOOKVIECLAM
Ðà Nẵng
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Các văn bằng có liên quan.
 • Không nhận hồ sơ qua mail.
 • Thực hiện công việc theo sự chỉ đạo cấp trên.
 • Cập nhật 07/04/2020 | Lượt xem:
 • Công ty TNHH MTV PTO.
BOOKVIECLAM
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Tuyển dụng không thu phí.
 • + Sức khoẻ tốt, không mắc bệnh hiểm nghèo.
 • Công ty bao ăn ở miễn phí, không ở lại cty hỗ trợ 800 ngàn đồng tiền trọ.
 • + Big C An Phú :
BOOKVIECLAM
Ðà Nẵng
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Các văn bằng có liên quan.
 • Không nhận hồ sơ qua mail.
 • Thực hiện công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên.
 • Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán,tài…
BOOKVIECLAM
Ðà Nẵng
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Các văn bằng có liên quan.
 • Không nhận hồ sơ qua mail.
 • Thực hiện công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên.
 • Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán,tài…
BOOKVIECLAM
Ðà Nẵng
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Các văn bằng có liên quan.
 • Không nhận hồ sơ qua mail.
 • Thực hiện công việc theo sự chỉ đạo cấp trên.
 • Cập nhật 31/12/2019 | Lượt xem:
 • Công ty TNHH MTV PDC.
BOOKVIECLAM
Bình Dương
Easily apply
 • Tuyển dụng không thu phí.
 • + Sức khoẻ tốt, không mắc bệnh hiểm nghèo.
 • Công ty bao ăn ở miễn phí, không ở lại cty hỗ trợ 800 ngàn đồng tiền trọ.
 • + Big C An Phú :