Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 285 jobs
Hà Nội
 • Tuổi đời không quá 50;
 • Hồ sơ ứng viên đến nộp trực tiếp, hồ sơ không trúng tuyển sẽ không trả lại.
 • Bản sao bằng lái xe công chứng.
 • Vị trí, số lượng tuyển dụng:
Hà Nội
 • Sức khoẻ tốt, không có dị tật, không mắc bệnh xã hội.
 • Trong đó, đối với trường hợp tốt nghiệp thạc sỹ, đại học văn bằng 2 thì bằng đại học thứ nhất phải là đại…
Hà Nội
 • Sức khoẻ tốt, không có dị tật, không mắc bệnh xã hội.
 • Trong đó, đối với trường hợp tốt nghiệp thạc sỹ, đại học văn bằng 2 thì bằng đại học thứ nhất phải là đại…
Hà Nội
 • Sức khoẻ tốt, không có dị tật, không mắc bệnh xã hội.
 • Trong đó, đối với trường hợp tốt nghiệp thạc sỹ, đại học văn bằng 2 thì bằng đại học thứ nhất phải là đại…
Hà Nội
 • Sức khoẻ tốt, không có dị tật, không mắc bệnh xã hội.
 • Tuổi đời không quá 35.
 • Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án…
Hà Nội
 • Trường hợp ứng viên không có đầy đủ giấy tờ, bằng cấp theo quy định hoặc các thông tin trên giấy tờ không trùng khớp với các thông tin trong hồ sơ đăng ký trực…
Hà Nội
 • Sức khoẻ tốt, không có dị tật, không mắc bệnh xã hội.
 • Trong đó, đối với trường hợp tốt nghiệp thạc sỹ, đại học văn bằng 2 thì bằng đại học thứ nhất phải là đại…
Hà Nội
 • Sức khoẻ tốt, không có dị tật, không mắc bệnh xã hội.
 • Trong đó, đối với trường hợp tốt nghiệp thạc sỹ, đại học văn bằng 2 thì bằng đại học thứ nhất phải là đại…
Hà Nội
 • + Bằng tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng/Trung cấp;
 • Không trả lại hồ sơ khi không trúng tuyển hoặc không đạt vòng sơ tuyển.
 • Tuổi đời không quá 35.
Hà Nội
 • Sức khoẻ tốt, không có dị tật, không mắc bệnh xã hội.
 • Tuổi đời không quá 35.
 • Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án…