Create your CV - It only takes a few seconds

Không Bằng Cấp jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 25 jobs

nhân viên tư vấn sinh

Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giải quyết các công việc khác liên quan từ cấp trên.
 • Tuyển dụng lái xe bằng lái B2 - 26/02/2019 22:40.
 • Nhân Viên Marketing - Trường Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn…

Cán bộ quản lý ngành Y Dược

Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 02 tấm ảnh (3x4) chụp không quá 6 tháng.
 • Phòng Hành chính - Nhân sự Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn.
 • Các văn bằng, chứng chỉ liên quan (có sao y công chứng).

phó phòng đào tạo

Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ưu tiên xử lý những hồ sơ gửi sớm và xin phép không phản hồi những hồ sơ không phù hợp.
 • 02 tấm ảnh (3x4) chụp không quá 6 tháng.
 • Từ 28 đến dưới 45 tuổi.

nhân viên tư vấn sinh tháng

Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn.
 • Ưu tiên xử lý những hồ sơ gửi sớm đến ngày 09/06/2016 và xin phép không phản hồi những hồ sơ không phù hợp.

nhân viên tư vấn sinh năm

Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn.
 • Ưu tiên xử lý những hồ sơ gửi sớm đến ngày 15/04/2017 và xin phép không phản hồi những hồ sơ không phù hợp.

nhân viên phòng đào tạo, công tác HSSV

Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn.
 • Ưu tiên xử lý những hồ sơ gửi sớm đến ngày 15/04/2017 và xin phép không phản hồi những hồ sơ không phù hợp.

nhân viên

Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 02 tấm ảnh (3x4) chụp không quá 6 tháng.
 • Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp trở lên.
 • Phòng Hành chính - Nhân sự Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn.

nhân viên kỹ thuật làm việc tại Gò Vấp

Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ưu tiên xử lý những hồ sơ gửi sớm và xin phép không phản hồi những hồ sơ không phù hợp.
 • 02 tấm ảnh (3x4) chụp không quá 6 tháng.
 • Từ 20 đến dưới 35 tuổi.

lái xe bằng lái B

Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Không hút thuốc trong xe.
 • Bằng lái xe từ B2 trở lên.
 • Trường Trung cấp Bách khoa Sài gòn.
 • Nhân Viên Marketing - Trường Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn SPC - 13/03…

nhân viên quản lý phòng Đào tạo, Nhân viên quản lý HSSV

Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn.
 • Ưu tiên xử lý những hồ sơ gửi sớm đến ngày 30/04/2017 và xin phép không phản hồi những hồ sơ không phù hợp.

nhân viên phòng Đào tạo

Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tuyển dụng lái xe bằng lái B2 - 26/02/2019 22:40.
 • Nhân Viên Marketing - Trường Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn SPC - 13/03/2019 13:08.
 • Toàn thời gian cố định.

Bệnh viện Thủ Đức thông báo

Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Sức khỏe tốt, không quá 30 tuổi.
 • Bằng tốt nghiệp chuyên môn( Bản sao).
 • Bằng tốt Phổ thông trung học ( Bản sao).
 • BỆNH VIỆN THỦ ĐỨC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG.

nhân sự

Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ưu tiên xử lý những hồ sơ gửi sớm và xin phép không phản hồi những hồ sơ không phù hợp.
 • 02 tấm ảnh (3x4) chụp không quá 6 tháng.
 • Từ 20 đến dưới 35 tuổi.

nhân viên Marketing kiêm Designer

Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chứng chỉ/ văn bằng liên quan thiết kế.
 • Tuyển dụng lái xe bằng lái B2 - 26/02/2019 22:40.
 • Nhân Viên Marketing - Trường Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn SPC - 13/03…

Chuyên viên marketing

Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn.
 • Ưu tiên xử lý những hồ sơ gửi sớm đến ngày 15/09/2017 và xin phép không phản hồi những hồ sơ không phù hợp.

Get new jobs for this search by email