Không Bằng Cấp jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 24 jobs
Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 02 tấm ảnh (3x4) chụp không quá 6 tháng.
 • Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp trở lên.
 • Phòng Hành chính - Nhân sự Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn.
Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 02 tấm ảnh (3x4) chụp không quá 6 tháng.
 • Phòng Hành chính - Nhân sự Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn.
 • Các văn bằng, chứng chỉ liên quan (có sao y công chứng).
Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giải quyết các công việc khác liên quan từ cấp trên.
 • Tuyển dụng lái xe bằng lái B2 - 26/02/2019 22:40.
 • Nhân Viên Marketing - Trường Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn…
Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn.
 • Ưu tiên xử lý những hồ sơ gửi sớm đến ngày 15/04/2017 và xin phép không phản hồi những hồ sơ không phù hợp.
Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn.
 • Ưu tiên xử lý những hồ sơ gửi sớm đến ngày 09/06/2016 và xin phép không phản hồi những hồ sơ không phù hợp.
Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn.
 • Ưu tiên xử lý những hồ sơ gửi sớm đến ngày 15/04/2017 và xin phép không phản hồi những hồ sơ không phù hợp.
Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Không hút thuốc trong xe.
 • Bằng lái xe từ B2 trở lên.
 • Trường Trung cấp Bách khoa Sài gòn.
 • Nhân Viên Marketing - Trường Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn SPC - 13/03…
Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn.
 • Ưu tiên xử lý những hồ sơ gửi sớm và xin phép không phản hồi những hồ sơ không phù hợp.
 • Sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu.
Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Tuyển dụng lái xe bằng lái B2 - 26/02/2019 22:40.
 • Nhân Viên Marketing - Trường Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn SPC - 13/03/2019 13:08.
 • Toàn thời gian cố định.
Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Sức khỏe tốt, không quá 30 tuổi.
 • Bằng tốt nghiệp chuyên môn( Bản sao).
 • Bằng tốt Phổ thông trung học ( Bản sao).
 • BỆNH VIỆN THỦ ĐỨC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG.