Không Bằng Cấp jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 21 jobs
Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Bằng cấp chuyên môn và chứng chỉ liên quan (bản photo không cần công chứng).
 • Hộ khẩu & CMND (bản photo không cần công chứng).
 • Quan tâm, chăm sóc cho học sinh.
Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Bằng cấp chuyên môn và chứng chỉ liên quan (bản photo không cần công chứng).
 • bằng lái xe dấu D trở lên.
 • Sức khỏe tốt, không có bệnh mãn tính.
Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Bằng cấp chuyên môn và chứng chỉ liên quan (bản photo không cần công chứng).
 • Được cung cấp bảo hiểm tai nạn 24/24.
 • Quan tâm, chăm sóc cho học sinh.
Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Bằng cấp chuyên môn và chứng chỉ liên quan (bản photo không cần công chứng).
 • Được cung cấp bảo hiểm tai nạn 24/24.
 • Giao tiếp Tiếng Anh căn bản;
Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Bằng cấp chuyên môn và chứng chỉ liên quan (bản photo không cần công chứng).
 • Được cung cấp bảo hiểm tai nạn 24/24.
 • Tốt nghiệp THPT trở lên.
Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Bằng cấp chuyên môn và chứng chỉ liên quan (bản photo không cần công chứng).
 • Được cung cấp bảo hiểm tai nạn 24/24.
 • Tham gia các hoạt động nhà trường.
Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Bằng cấp chuyên môn và chứng chỉ liên quan (bản photo không cần công chứng).
 • Được cung cấp bảo hiểm tai nạn 24/24.
 • Quận 2, quận 7, quận 10.
Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Bằng cấp chuyên môn và chứng chỉ liên quan (bản photo không cần công chứng).
 • Được cung cấp bảo hiểm tai nạn 24/24.
 • 1/ Mô tả công việc.
 • 4/ Hồ sơ ứng tuyển.
Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Bằng cấp chuyên môn và chứng chỉ liên quan (bản photo không cần công chứng).
 • Được cung cấp bảo hiểm tai nạn 24/24.
 • Vững vàng trong kiến thức chuyên môn.
Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Bằng cấp chuyên môn và chứng chỉ liên quan (bản photo không cần công chứng).
 • Hộ khẩu & CMND (bản photo không cần công chứng).
 • Thành thạo Vi tính văn phòng.