Create your CV - It only takes a few seconds

Không Bằng Cấp jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 8 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Đánh giá phụ cấp tay nghề2 lần/năm,...
  • Không cần kinh nghiệm, có thể làm việc theo ca.
  • Đặc biệt, khi ở khu lưu trú vẫn nhận được phụ cấp nhà ở300,000đ.
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Giấy Khám Sức Khỏe, CV, Chứng Minh Nhân Dân (CMND), Bằng cấp liên quan.
  • Bằng THCS (lớp 9) trở lên.
  • Đánh giá phụ cấp tay nghề2 lần/năm, ...

We have removed 6 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds