Không Bằng Cấp jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 52 jobs
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
50.000.000 - VNĐ60.000.000 VNĐ một năm
 • Thực hiện đánh giá và phản hồi chất lượng dịch vụ, chất lượng nhân viên VinPro và đối tác thuê ngoài, cung cấp thông tin cho các bộ phận liên quan để xử lý…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
40.000.000 - VNĐ60.000.000 VNĐ một năm
 • Có chứng chỉ đào tạo về các nghiệp vụ trong ngành nhà hàng – khách sạn nếu khôngbằng cấp chính quy.
 • Thực hiện các công việc khác do Cấp trên giao.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Không ngại khó, ham học hỏi:
 • Chịu trách nhiệm với cấp trên quản lý về tiến độ sản xuất.
 • Đọc, hiểu tài liệu chuyên môn (Ưu tiên giao đọc hiểu bản vẽ bằng…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ nhiều hoạt động liên quan đến lĩnh vực.
 • Create new market opportunities by leveraging the customer network and product innovations.…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý các chương trình thưởng cho các cấp quản lý.
 • Thực hiện việc đánh giá công việc/ phân cấp công việc và/ hoặc các ứng dụng biểu đồ phân cấp công việc và…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phụ trách sắp xếp công việc sản xuất và báo cáo xử lý các bất thường (sản phẩm, lưu trình, dụng cụ ,thiết bị ) thực hiện kiểm soát và quản lý nguyên vật liệu…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
22.000.000 - VNĐ28.000.000 VNĐ một tháng
 • Tổ chức mặt bằng sản xuất hợp lý, khoa học, thuận tiện và ổn định.
 • Tổ chức, bố trí nhân lực sản xuất hợp lý, sản xuất đạt hiệu quả cao, nhân sự không bị biến…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cập nhật thông tin liên hệ của các nhà cung cấp trong nước và nước ngoài.
 • Quản lý, thực hiện các hoạt động giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng với nhà cung cấp…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Phụ cấp thâm niên 1 triệu/năm;
 • Phụ cấp cơm, gửi xe, chuyên cần;
 • Khống chế không để phát sinh chi phí.
 • Công ty mẹ thưởng huy chương bằng vàng + công ty bản xứ…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Không xảy ra các sự cố và đảm bảo tài sản của miền không thất thoát lãng phí.
 • Làm gương và lan tỏa tinh thần “phục vụ bằng cả trái tim” tới cấp dưới để mang lại…