Không Bằng Cấp jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 100 jobs
Hệ Thống Big C Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện thu hồi các sản phẩm không phù hợp theo yêu cầu của giám đốc vệ sinh và chất lượng.
 • Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc và theo phân công của…
Hệ Thống Big C Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Tiếp nhận và giải quyết sự cố về chất lượng sản phẩm không phù hợp từ cửa hàng, nhà cung cấp, báo chí, phương tiện truyền thông, cơ quan nhà nước bằng cách phối…
Hệ Thống Big C Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Không yêu cầu kinh nghiệm.
 • Lương cơ bản, Phụ cấp (ăn trưa).
 • Nhân viên kho phụ trách việc kiểm kê hàng hóa, nhận hàng, phân loại, chia hàng hóa sắp xếp theo khu…
Hệ Thống Big C Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
4.500.000 VNĐ một tháng
 • Không yêu cầu kinh nghiệm,.
 • Nhân viên bán hàng phụ trách việc cung ứng đầy đủ hàng hoá trên toàn bộ mặt bằng kinh doanh của quầy và đảm bảo phục vụ khách hàng…
Hệ Thống Big C Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
4.730.000 VNĐ một tháng
 • Không yêu cầu kinh nghiệm.
 • Lương cơ bản, Phụ cấp (ăn trưa).
 • Cung cấp thông tin cho khách hàng về các dịch vụ, ưu đãi, chương trình khuyến mãi….
Hệ Thống Big C Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
4.800.000 VNĐ một tháng
 • Không yêu cầu kinh nghiệm.
 • Lương cơ bản, Phụ cấp (ăn trưa).
 • Nhân viên kho phụ trách việc kiểm kê hàng hóa, nhận hàng, phân loại, chia hàng hóa sắp xếp theo khu…
Hệ Thống Big C Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đảm nhiệm vai trò của Trưởng quầy khi không có sự có mặt của Trưởng quầy/Phó quầy và được ủy quyền.
 • Phục vụ khách hàng & hỗ trợ quản lý quan hệ với khách hàng.
Hệ Thống Big C Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện thu hồi các sản phẩm không phù hợp theo yêu cầu của giám đốc vệ sinh và chất lượng.
 • Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc và theo phân công của…
Hệ Thống Big C Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm tra định kỳ, không định kỳ, chịu trách nhiệm tiền vay của bộ phận Quỹ:
 • Phụ trách dịch vụ khách hàng là cộng sự trực tiếp của Giám đốc siêu thị, quản lý…
Hệ Thống Big C Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
4.500.000 VNĐ một tháng
 • Không yêu cầu kinh nghiệm.
 • Nhân viên bán hàng phụ trách việc cung ứng đầy đủ hàng hoá trên toàn bộ mặt bằng kinh doanh của quầy và đảm bảo phục vụ khách hàng…