Không Bằng Cấp jobs in Hà Nội

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Tong Cong Ty Co Phan Bao Hiem Buu Dien - PTI (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 46 jobs
Tong Cong Ty Co Phan Bao Hiem Buu Dien - PTI
Hà Nội
 • Bản sao có công chứng bằng cấp, chứng chỉ, bảng điểm;
 • Sau khi ứng viên vượt qua vòng phỏng vấn và trước khi PTI ra quyết định tiếp nhận, ứng viên phải cung cấp…
Tong Cong Ty Co Phan Bao Hiem Buu Dien - PTI
Hà Nội
 • Bản sao có công chứng bằng cấp, chứng chỉ, bảng điểm;
 • Đòi bên thứ ba theo phân cấp.
 • Phối hợp thực hiện trên phân cấp.
 • Tổ chức giám định hiện trường.
Tong Cong Ty Co Phan Bao Hiem Buu Dien - PTI
Hà Nội
Easily apply
 • Bản sao có công chứng bằng cấp, chứng chỉ, bảng điểm;
 • Sau khi ứng viên vượt qua vòng phỏng vấn và trước khi PTI ra quyết định tiếp nhận, ứng viên phải cung cấp…
Tong Cong Ty Co Phan Bao Hiem Buu Dien - PTI
Hà Nội
Easily apply
 • Bản sao có công chứng bằng cấp, chứng chỉ, bảng điểm;
 • Cung cấp thông tin về nguồn chi phí thực hiện mua sắm.
 • Cung cấp thông tin lập báo cáo quản trị và báo cáo…
Tong Cong Ty Co Phan Bao Hiem Buu Dien - PTI
Hà Nội
Easily apply
 • Bản sao có công chứng bằng cấp, chứng chỉ, bảng điểm;
 • Cung cấp thông tin về nguồn chi phí thực hiện mua sắm.
 • Cung cấp thông tin lập báo cáo quản trị và báo cáo…
Tong Cong Ty Co Phan Bao Hiem Buu Dien - PTI
Hà Nội
Easily apply
 • Bản sao có công chứng bằng cấp, chứng chỉ, bảng điểm;
 • Sau khi ứng viên vượt qua vòng phỏng vấn và trước khi PTI ra quyết định tiếp nhận, ứng viên phải cung cấp…
Tong Cong Ty Co Phan Bao Hiem Buu Dien - PTI
Hà Nội
Easily apply
 • Bản sao có công chứng bằng cấp, chứng chỉ, bảng điểm;
 • Thực hiện các công việc khác được giao từ cấp Quản lý.
 • Chuyên viên tư vấn Bancassurance:
Tong Cong Ty Co Phan Bao Hiem Buu Dien - PTI
Hà Nội
Easily apply
 • Bản sao có công chứng bằng cấp, chứng chỉ, bảng điểm;
 • Sau khi ứng viên vượt qua vòng phỏng vấn và trước khi PTI ra quyết định tiếp nhận, ứng viên phải cung cấp…
Tong Cong Ty Co Phan Bao Hiem Buu Dien - PTI
Hà Nội
Easily apply
 • Bản sao có công chứng bằng cấp, chứng chỉ, bảng điểm;
 • Sau khi ứng viên vượt qua vòng phỏng vấn và trước khi PTI ra quyết định tiếp nhận, ứng viên phải cung cấp…
Tong Cong Ty Co Phan Bao Hiem Buu Dien - PTI
Hà Nội
Easily apply
 • Bản sao có công chứng bằng cấp, chứng chỉ, bảng điểm;
 • Sau khi ứng viên vượt qua vòng phỏng vấn và trước khi PTI ra quyết định tiếp nhận, ứng viên phải cung cấp…