Create your CV - It only takes a few seconds

Không Bằng Cấp jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 5 jobs

Tuyển dụng nhân viên Tester - Hỗ trợ người dùng cuối - Ban C...

Tong Cong Ty Co Phan Bao Hiem Buu Dien - PTI
Hà Nội
 • Bản sao có công chứng bằng cấp, chứng chỉ, bảng điểm;
 • Sau khi ứng viên vượt qua vòng phỏng vấn và trước khi PTI ra quyết định tiếp nhận, ứng viên phải cung cấp…

Tuyển dụng nhiều vị trí tại TT Bồi thường BHCN tại Hà Nội. new

Tong Cong Ty Co Phan Bao Hiem Buu Dien - PTI
Hà Nội
 • Bản sao có công chứng bằng cấp, chứng chỉ, bảng điểm;
 • Không yêu cầu có kinh nghiệm.
 • Phân tích, đánh giá cơ sở cung cấp và đề xuất các biện pháp xử lý.

Tuyển dụng nhân viên hỗ trợ đào tạo ứng dụng Ban Công nghệ t...

Tong Cong Ty Co Phan Bao Hiem Buu Dien - PTI
Hà Nội
 • Bản sao có công chứng bằng cấp, chứng chỉ, bảng điểm;
 • Sau khi ứng viên vượt qua vòng phỏng vấn và trước khi PTI ra quyết định tiếp nhận, ứng viên phải cung cấp…

Tuyển dụng Nhân viên thúc đẩy bán - Ban Hợp tác và phát triể... new

Tong Cong Ty Co Phan Bao Hiem Buu Dien - PTI
Hà Nội
 • Bản sao có công chứng bằng cấp, chứng chỉ, bảng điểm;
 • Sau khi ứng viên vượt qua vòng phỏng vấn và trước khi PTI ra quyết định tiếp nhận, ứng viên phải cung cấp…

Tuyển dụng chuyên viên đối soát Ban Hợp tác phát triển kênh...

Tong Cong Ty Co Phan Bao Hiem Buu Dien - PTI
Hà Nội
 • Bản sao có công chứng bằng cấp, chứng chỉ, bảng điểm;
 • Kiểm tra chéo các hợp đồng bảo hiểm trên phần mềm cấp đơn trong trường hợp có sai lệch.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email