Không Bằng Cấp jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 11 jobs
Minh Phúc - MP Telecom
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Các bằng cấp có liên quan.
 • KHÔNG PHẢI TỰ TÌM DATA, Công ty cung cấp DATA đã được chạy quảng cáo Marketing.
 • Có giọng nói chuẩn, không nói ngọng nói lắp, không…
Minh Phúc - MP Telecom
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Các bằng cấp có liên quan.
 • Không phải bán hàng, KHÔNG ÁP DOÁNH SÔ.
 • Nam, Nữ, Tốt nghiệp Trung cấp trở lên hoặc sinh viên năm cuối đang chờ bằng (không phân biệt…
Minh Phúc - MP Telecom
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Các bằng cấp có liên quan.
 • Không phải bán hàng, KHÔNG ÁP DOÁNH SÔ.
 • Có giọng nói to rõ, dễ nghe, không nói ngọng, không nói giọng địa phương.
Minh Phúc - MP Telecom
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Các bằng cấp có liên quan.
 • Có giọng nói chuẩn, không nói ngọng, nói lắp.
 • Tốt nghiệp trung cấp trở lên hoặc sinh viên năm cuối (không phân biệt chuyên ngành).
Minh Phúc - MP Telecom
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Các bằng cấp có liên quan.
 • Không phải bán hàng, KHÔNG ÁP DOÁNH SÔ.
 • Có giọng nói to rõ, dễ nghe, không nói ngọng, không nói giọng địa phương.
Minh Phúc - MP Telecom
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Các bằng cấp có liên quan.
 • Không yêu cầu có laptop.
 • Không yêu cầu ngoại hình.
 • Có giọng nói chuẩn, không nói ngọng nói lắp, không nói giọng địa phương.
Minh Phúc - MP Telecom
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Các bằng cấp có liên quan.
 • Không yêu cầu có laptop.
 • Không yêu cầu ngoại hình.
 • Có giọng nói chuẩn, không nói ngọng nói lắp, không nói giọng địa phương.
Minh Phúc - MP Telecom
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Các bằng cấp có liên quan.
 • Không yêu cầu kinh nghiệm.
 • Không yêu cầu có laptop.
 • Không yêu cầu ngoại hình.
 • Giao tiếp tốt, Không nói ngọng l,n.
Minh Phúc - MP Telecom
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Các bằng cấp có liên quan.
 • Không phải bán hàng, KHÔNG ÁP DOÁNH SÔ.
 • Có giọng nói to rõ, dễ nghe, không nói ngọng, không nói giọng địa phương.
Minh Phúc - MP Telecom
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Các bằng cấp có liên quan.
 • KHÔNG PHẢI TỰ TÌM DATA, Công ty cung cấp DATA đã được chạy quảng cáo Marketing.
 • Có giọng nói chuẩn, không nói ngọng nói lắp, không…